Nyheter

Rekordsatsning på mikromobilitet

Nu när coronarestriktionerna har upphört och fler stadsbor har återgått till att resa har intresset för mikromobilitet ökat markant. Både företag och politiker satsar nu för att fler ska kunna ställa om till utsläppsfria fordon som cykel, elcykel och elmoped för att minska klimatutsläpp, bilberoende och köer. Stockholm, Göteborg och Malmö satsar stort på mikromobilitet i budgetarna för 2022.

I Stockholms stads budget för 2022 satsas drygt 300 miljoner på bland annat mikropendlingsparkeringar, särskilda parkeringsytor med laddmöjligheter för eldrivna mikromobilitetsfordon och fler cykelbanor. Andra åtgärder för att göra Stockholm utsläppsfritt till 2030 är gratis parkering för elmopeder.

I Göteborg genomfördes tidigt försök med elcykelpooler, och i stadens budget för 2022 satsas 20 miljoner på en cykelzon i en stadsdel där cyklisters framkomlighet och säkerhet kommer att prioriteras extra mycket. Ytterligare 10 miljoner satsas på utökat underhåll av cykelnätet.

Malmö stad har sedan tidigare ett uttalat mål om att 30 % av malmöbornas resor ska ske på cykel senast 2030. Enligt förslaget till stadens budget för 2022 ska parkeringshus omvandlas till mobilitetshus. Fler mobilitetshubbar ska utvecklas, och trafik- och mobilitetsplanen ska revideras under det kommande året för att underlätta hållbart resande. Andra satsningar är ett supercykelstråk som ska anläggas mellan Rosengård och Västra hamnen, och fler rejäla satsningar på cykelvägar.

Förändringen i städerna drivs också av de företag som erbjuder nya former av mikromobilitet. Svenska MOVS, som var först i Europa med att erbjuda abonnemangstjänst för långtidsuthyrning av elektrifierade elfordon, lanserades i Stockholm tidigare i år. Den stora efterfrågan på mikropendling har medfört att MOVS har tidigarelagt sin lansering i fler städer, en utveckling som kommer att fortsätta under 2022.

– Det är glädjande att politikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö satsar stort på mikromobiliteten. Tack vare insatserna kommer fler att kunna resa fossilfritt och smidigt till och från arbete, skola och fritidsaktiviteter. Vi på MOVS bidrar till samhällsomställningen genom att matcha den stora efterfrågan på mikropendling och tidigarelägga vår lansering i Göteborg, Malmö och Lund, säger Jonas Rundqvist, CMO/Creative Director, Movs Technology Group.