Nyheter

Ny kommersiell chef på Air Leap

Från och med den 1 november har Johan Giæver Marvik tagit över rollen som kommersiell chef för Air Leap. Air Leap har samtidigt valt att göra en organisationsförändring och flyttar åter hem den kommersiella verksamheten från tidigare Air Leap Scandinavia som avvecklas.

– Johan är rätt man på rätt plats. Vi ser det som en naturlig väg framåt att återetablera vår marknadsavdelning, för att på bästa sätt kunna utveckla våra reseprodukter och erbjuda våra kunder den bästa servicen, säger Jon Melkersson VD.

– Jag är glad och tacksam över att få förtroendet att ta över den kommersiella verksamheten för Air Leap. Air Leap valde tidigare i år att pröva en ny struktur i företaget med en separat kommersiell organisation. Tyvärr uteblev den positiva effekt som vi hade hoppats på. Då vi valde att pausa varumärket Air Skåne var det självklart för oss att flytta tillbaka det kommersiella till Air Leap igen, säger Johan Giæver Marvik.

Johan Giæver Marvik kommer från tjänsten som interim VD för Air Leap Scandinavia, och är Chief Financial Officer för Olsen Gruppen som är ägare till Air Leap. Processen med att bygga upp en ny slimmad kommersiell organisation har påbörjats och Lars Hjorth-Johansen är en nyckelperson som Head of revenue för Air Leap.

– Lars har mångårig erfarenhet inom revenue management från Norwegian, samt från branschen generellt och har varit ansvarig för implementeringen av vårt revenue management-systemet Kambr. Systemet kommer vara central för att att kunna hålla en slimmad organisation. Jag hoppas kunna ha samtliga nyckelpersoner på plats i den nya organisationen inom de kommande veckorna, fortsätter Johan.