Nyheter

Nya techtrender: Allt fler företag migrerar till molnet – trots säkerhetsutmaningar

Nästan hälften (47 procent) av företags IT-infrastruktur globalt befinner sig nu i molnet. Sju av tio IT-chefer anser att en flytt till molnet bör prioriteras när man framtidssäkrar sin digitala infrastruktur. Detta en trots pågående oro över molnsäkerhet. Det visar Equinix senaste rapport över techtrender, 2020-21 Global Tech Trends Survey (GTTS)

Pandemin har under året kraftigt ökat risken för cyberattacker i det som brukar kallas för “den digitala kanten”. Cyberbrottslighet kostar världsekonomin mer än en biljon dollar – och den genomsnittliga kostnaden för organisationer uppskattas till mer än en halv miljon dollar per incident.

– Nästan hälften (48 procent) av de tillfrågade i vår rapport sa att de tror att dataläckor och cyberattacker till följd av molnmigrering är ett av de största hoten globalt. Cyberhygien är därmed fortfarande mycket viktigt i molnet, säger Michael Montoy, Chief Information Security Officer på datacenterföretaget Equinix.

Risken att råka ut för kriminella har ökat på grund av det stora antalet företag som snabbt flyttar nätverkskapacitet för att tillgodose ökande volymer av datatrafik för distansarbetare. Detta har lett till en ökning av migrering till molnet och en bred implementering av molnbaserad digital infrastruktur som en del av en hybridinfrastrukturstrategi.

Att flytta till molnet är kärnan i denna transformation. Hela sju av tio av de tillfrågade nämner att migrering till molnet är högprioriterat. Samtidigt är många digitala ledare fortfarande nervösa inför denna migration, inte minst på grund av farhågor kring ökade dataläckor och säkerhetsintrång.

Cybersäkerhet har högre prioritet i år 

81 procent av de tillfrågade företagsledarna som deltog i samma rapport sa att man prioriterar att förbättra sin organisations cybersäkerhet – en betydande ökning från de 70 procent som sa detta i förra årets utgåva av undersökningen.

Läs mer i Equinix:

2020-21 Global Tech Trends Survey (GTTS)