Nyheter

Seminarium med 2030-sekretariatet: Dags att förverkliga visionen om klimatsmarta godstransporter

Alla intressenter, transportköpare, transportsäljare och drivmedelsleverantörer, måste hjälpas åt i dialog för att förverkliga visionen om klimatsmarta godstransporter. Och det behöver inte vara så komplicerat att komma igång som man kan tro. Det går att börja i det lilla.

Det var något av en slutsats av ett digitalt seminarium den 15 november om konsten att köpa och följa upp klimatsmarta godstransporter. Det hade arrangerats av 2030-sekretariatet i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanlands län. Sekretariatet samlar rader av aktörer inom näringsliv, myndigheter, akademi och civilsamhälle och beskriver sig som oberoende av specifika tekniska eller politiska lösningar.

Ämnet handlar om målsättningen att klimatpåverkan från den svenska transportsektorn till år 2030 ska ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010.

Målgrupper för seminariet var framför allt köpare av godstransporter på väg å ena sidan och åkerierna, lastbilcentralerna å den andra.

– Klok upphandling och relevant uppföljning är nycklar till minskad klimatpåverkan, inledde Jakob Lagercrantz, vd för 2030-sekretariatet och seminariets moderator.

Maria Losman från miljöbyrån Ecoplan in Medio betonade att man lämpligen kan börja med att fundera över hur uppföljning av åtgärder ska skötas.

– Det kan vara bra att beskriva hur redovisningen ska gå till redan i upphandlingen och att undvika fallgropar som att ställa för många och svårbegripliga krav.

Transportsäljarna representerades vid seminariet av logistikföretaget M4-Gruppen, DHL Freight och DB Schenker.

– Vi utbildar både våra säljare och våra kunder utifrån att det behöver ställas krav på transporterna och följas upp, sa Robert Dahlberg, M4-Gruppen, som såg svårigheter i uppföljningen när olika kunder under en och samma dag har olika krav på drivmedel. Det är önskvärt att uppnå någon form av realtidsrapportering om drivmedel som används vid olika transporter.

Ha egna ambitioner

Ulf Hammarberg från DHL Freight betonade vikten av att transportören har egna ambitioner och program för strävan mot klimatsmarta transporter och berättade om företagets koncept ”skicka grönt”.

Hanna Melander från DB Schenker berättade om ambitionen att bli helt klimatneutrala till 2040 och om vikten av att inte vara för låst till tekniker eftersom tillgängligheten på lösningar varierar starkt mellan olika delar av landet.

– Det är viktigt att ställa krav på transporter, men att inte låsa sig vid vissa lösningar. Vi går från diesel och det finns en hel palett av lösningar, sa hon och betonade att det inte bara bör handla om klimatsmarta transporter utan också om energieffektiva. Man kan åstadkomma mycket om man har en dialog.

Från drivmedelsidan medverkade Magnus Cox, Circle-K PRO. Han talade om vikten av att rätt bränsleprodukt finns på rätt plats, där rutterna går, och att det gäller att navigera rätt på en komplicerad marknad och om den palett av olika drivmedel som finns, låginblandad bensin och diesel, höginblandat med upp till 100 procent biobränsle, HVO 100, biodiesel, etanol och ED95, men också el, gas och vätgas.

– När vi ställer om måste vi använda alla de bränsleslag som finns och välja de transportleverantörer som har ett systematiskt sätt att följa upp.

”Bara en upphandling bort”

Maria Losman, Ecoplan in Medio, och Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet, stod för en summerande dialog:

– Det som har hänt under senare år är den högre prestandan på vad transportbranschen levererar, vad kunderna kräver och vad de politiska styrmedlen bidrar med, konstaterade Maria Losman.

Jakob Lagercrantz använde den franske upplysningsfilosofen Voltaires ord och undrade om det finns en risk att ”det bästa blir det godas fiende”, att man väntar på de optimala lösningarna och missar de system som redan finns på plats.

– Så kan det vara, men bara det stora intresset för den här typen av sammankomster visar att allt fler ser att det bara är en upphandling bort att redan nu nå väldigt viktiga mål som är helt nödvändiga när det gäller klimatreduktion. Jag hoppas att folk vågar. Risken att göra fel ska man inte överdriva. Det viktiga är att göra något. Att inte göra någonting alls, det är det som är fel.

Jakob Lagercrantz:

– Ja, det behöver inte vara så komplext. Starta nu om ni inte redan har gjort det. Förenkla systemen och håll igång dialogen. Vi ligger längst fram i världen på klimatanpassning av transportsektorn, vi måste ha en dialog om vi ska vinna över de fossila drivmedlen. Värdekedjan där kunden och kundens kund pratar med leverantören och leverantören med sin drivmedelsleverantör. Hela den värdekedjan måste sitta ner runt ett bord, då tror jag väldigt mycket kommer att hända.

Förväntningar ökar med storleken

Maria Losman:

– Ja det kan börja med att man intresserar sig, man måste inte gå in i kravställning och uppföljning i en stor byråkratisk apparat. Man kan fråga hur det går till, är det här något vi kan göra tillsammans. Det behöver faktiskt inte vara jättemärkvärdigt alla gånger. Men ju större aktör man är desto större blir förväntningarna på att man gör någonting.

– Många av er som lyssnar hör till pionjärerna i Sverige på det här området. Ni har gjort så mycket gott genom åren och gör skillnad i det dagliga arbetet. All heder åt det, sa Jakob Lagercrantz och vittnade om exempel ute i den fysiska transportverkligheten, där man redan på många håll för länge sedan ställt om till fossilfria fordon.