Nyheter

Testar transporter med HVO-diesel

Som ett led i Dachser Denmarks strategi för att bidra till utvecklingen mot en mer miljövänlig transportbransch kommer logistikföretaget att börja testa HVO-diesel för de lastbilar som levererar varor i och runt Köpenhamn. På så sätt kan företaget sänka utsläppen med upp till 80 procent på leveranser i storstadsregionen när projektet dras igång under det nya året.

HVO-diesel är ett perfekt val när man vill testa mer miljövänliga bränslen för Dachser Denmarks distributionslastbilar. Till en början kommer två av de 40 kortdistanslastbilarna på European Logistics-filialen i Hvidovre att köras på HVO-diesel. För förarna gör det ingen skillnad i deras arbetsliv – men det kommer att göra skillnad för de tätbebyggda områdena där lastbilarna utför leveranser.

– Vårt projekt med att testa HVO-diesel för vår befintliga kortdistansflotta har varit på gång under en längre tid och nu kan vi äntligen börja, säger Peter Hut, General Manager för Dachser Denmarks European Logistics-filial i Hvidovre. Beroende på bränslet kommer vi nu att kunna sänka våra utsläpp med upp till 80 procent på våra leveranser till utvalda områden i Köpenhamn.

Genom att använda HVO-diesel istället för traditionell diesel kan logistikleverantören uppnå en koldioxidbesparing på upp till 80 procent, eftersom den syntetiska fossilfria dieseln tillverkas av matolja eller animaliskt fett. Den här typen av miljövänlig diesel är just nu ett dyrare bränsle.

– Vi har valt att inte debitera våra transportföretag i det här sammanhanget, säger Peter Hut. På så sätt leder den här omställningen inte till några förändringar för våra partners eller deras förare.

Strategi för klimatskydd

Planen är att de två lastbilarna som körs på HVO-diesel ska leverera varor till Frederiksberg, Vesterbro och Nørrebro. Baserat på erfarenheten kommer sedan logistikföretaget att ta ställning till om fler av de lastbilar som kör de kortare sträckorna ska övergå till att köra på HVO-diesel. Tillsammans med en investering i två eldrivna lastbilar för att täcka den sista sträckan i Köpenhamn K, Sydhavn, Christianshavn och Refshaleøen är omställningen till avancerade biobränslen på kortare avstånd en del av logistiktjänsteleverantörens långsiktiga strategi för klimatskydd.

– Det går inte att komma runt det faktum att en gradvis omställning till mer miljövänliga leveransmetoder just nu pågår inom transportbranschen, säger Peter Hut. För oss är det viktigt att bidra till denna utveckling och att våga ifrågasätta hur vi gör saker idag och även optimera en lång rad parametrar, inklusive hållbarhet. Klimatskydd är en viktig fråga i många branscher – vilket också är den återkoppling vi får från våra kunder.