Nyheter

Ny växelstandard för höghastighetsjärnvägar

Trafikverket har beställt en ny standardväxel för höghastighetsjärnväg av Vossloh. Växeln kommer göra det möjligt för tåg att köra i höga hastigheter både i rakspår och i grenspår – ett viktigt steg mot att kunna bygga nya höghastighetsbanor i Sverige.

Höghastighetsjärnväg har varit ett hett debatterat ämne i Sverige under lång tid, och det råder fortfarande viss osäkerhet kring lokalisering av banorna. Men trots det har Trafikverket nu tagit nästa steg i arbetet mot att utveckla Sveriges höghastighetsbanor genom att beställa en ny standard för svenska höghastighetsväxlar. Det är Vossloh Nordic Switch Systems AB som fått uppdraget.

Målet med växeln är att säkerställa en säker järnvägsdrift, hög komfort och ett lågt underhållsbehov. Samtidigt kommer den nya växelstandarden, till skillnad från tidigare svenska modeller, kunna hantera höga hastigheter i såväl rakspår som i grenspår. På så sätt skapas ett effektivt höghastighetssystem.

– Växlarna är en grundförutsättning för att kunna bygga en svensk höghastighetsbana och är därmed en viktig del i den pågående och nödvändiga utvecklingen av det svenska järnvägssystemet. Det är roligt att vi på Vossloh får förtroende från Trafikverket att vara en del i denna utveckling, säger Andreas Johansson, projektledare på Vossloh Nordic.

Vossloh har lång erfarenhet av växlar för höga hastigheter då de under 40 år har levererat över 2000 höghastighetsväxlar över hela världen.

Om höghastighetsjärnväg i Sverige

Regeringen meddelade i sitt fastställelsebeslut för nationell plan 2018–2029 att nya stambanor för höghastighetståg Stockholm–Göteborg respektive Stockholm–Malmö ska byggas ut i den takt ekonomin tillåter, vilket innebär en etappvis och anslagsfinansierad utbyggnad inom ramarna för nationell plan.

I fastställelsebeslutet angavs att utbyggnaden av nya stambanor ska påbörjas från ändpunkterna med de tre delsträckorna: Ostlänken, Hässleholm–Lund och Göteborg–Borås.

De tre projekten byggs som dubbelspåriga järnvägar med gemensam standard för teknik och hastighet. Banorna ska trafikeras med höghastighetståg och snabba regionaltåg.

Planerade projekt byggs för hastigheterna 250 km/h respektive 320 km/h

En höghastighetsväxel hanterar hastigheter upp till 340–360 km/h

Den nya växeln kommer att tillåta en hög hastighet även i det avvikande grenspåret. Äldre växelstandarder har tillåtit hastigheter uppemot 130 km/h, medan den nya växelstandarden gör det möjligt att trafikera grenspåret i en hastighet på 160 km/h.