Nyheter

Regioner med drivkraft har vätgas i tankarna

Måndag 22 november blir det i Sandviken en konferens på temat vätgas som kan sägas ligga före sin tid. För tre dagar efter lämnar Energimyndigheten sin övergripande vätgasstrategi till regeringskansliet.

Hos arrangören Mid Sweden Hydrogen Valley går industri, transportsektor, akademi och offentlig sektor i Mellansverige samman och tar ledningen i utvecklingen av ett samhälle där vätgas är en viktig energikälla.

– Klimatfrågan måste lösas och jag ser det som en drivkraft för utveckling och hållbar tillväxt i våra två län. Och vätgas är en av teknikerna som på sikt kommer att krävas för att uppnå klimatneutralitet. Så nu ska vi öka produktionen och ta tillvara vätgasens möjligheter för energilagring och gröna transporter, säger Eva Lindberg (S), ordförande för regionstyrelsen, Region Gävleborg.

Vätgas ger möjligheter att tänka nytt och ställa om till en hållbar energiförsörjning. I Gävleborg och Dalarna finns en tradition av stark industri med stort kunnande på området och är en del av Sverige där transporter är intensiva. Det finns alltså en lång erfarenhet av vätgas, både för transporter och till användning inom industrin.

Exempel från Gävleborg

Ytterligare en viktig och unik del är att många gått in för att tillsammans göra något för klimatet genom nyskapande lösningar. Som exempel under konferensen finns Högskolan i Gävle som driver frågan om vätgas inom forskningen och Gävle hamn som utvecklar lösningar med vätgas som en del av sitt arbete med att skapa ett område med företag med likartad verksamhet som löser energifrågan maximalt.

Sammantaget gör detta att konferensen i Sandviken lockar till exempel ledande personer inom myndighet, tillverkande industri, energiproduktion, offentliga bolag och transportnäring.

Är det inte möjligt att delta fysiskt på plats kan konferensens första del med föreläsningar följas på länk. Eftermiddagens workshops och visning av fordon, till exempel vätgasdriven buss, hålls i Sandbacka Science Park i Sandviken. Där finns också möjlighet för media att ställa frågor till konferensens talespersoner.

Program och mer om konferensen:

Mid Sweden Hydrogen Valley – Region Gävleborg (regiongavleborg.se)