Nyheter

Frank Weishaupt, VD, Owl Labs: ”7 myter om det flexibla arbetsschemat”

”Åtta timmar, från tidig morgon till eftermiddag, har länge setts som det ungefärliga måttet på en arbetsdag. Morgonmänniska som nattuggla, börjar de flesta jobba på morgonen, även om de fortfarande halvsover eller inte känner dig särskilt motiverade. Pandemin har däremot förändrat vårt sätt att arbeta radikalt och anställda arbetar nu mer i linje med när de känner sig som mest produktiva.

Nya data visar att flexibla arbetstider kraftigt påverkar anställdas produktivitet och lojalitet:

76 % av de anställda uppger att de skulle vara öppna för att stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare om de fick möjlighet att arbeta flexibla tider

73 % av de tillfrågade anser att flexibelt arbete förbättrar arbetstillfredsställelsen

86 % av de anställda rapporterar att flexibla scheman bidrar till mindre stress, och 78 % säger att flexibla scheman hjälper dem att vara friskare

Flexibla scheman är nyckeln till att behålla personal, mer än 25 % av de anställda skulle acceptera en lönesänkning om 10-20 % för att få en mer flexibel roll

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Oavsett om du är arbetsgivare eller anställd gynnas du av en flexibel arbetstid. Tydliga riktlinjer och förväntningar för flexibiliteten är grunden för en bra arbetsmiljö, men det finns en hel del myter om flexibla scheman:

Myt 1: Ett flexibelt arbetsschema innebär slutet för synkron kommunikation

Dagens teknik tillåter de anställda att ansluta var som helst ifrån och när som helst på dygnet. Om en överenskommen mötestid avviker från någons arbetstid kan de alltid kommunicera detta, eller helt enkelt anpassa sitt arbete kring det. Det kallas för ”flexibelt schema” av en anledning. Många håller någorlunda vanliga kontorstider ändå och har mötesfria dagar så att de kan ha en kombination av flex och fastställda arbetstider.

Myt 2: Människor är mindre produktiva när de skapar sina egna arbetsscheman

När anställda får arbeta på egna villkor kan de faktiskt vara mer produktiva av just den anledningen att de vill behålla de förmåner som flextid innebär. Det kan också passa bättre att arbeta när de känner sig som mest alerta och kreativa. Att tvingas arbeta en viss tid på dygnet kan faktiskt göra de anställda mindre produktiva. I en undersökning uppger 78 % av de anställda att friheten med flexibla scheman gör dem mer produktiva.

Myt 3: Flexibla arbetsdagar skapar merarbete för cheferna

Chefer är ofta oroliga för att de kan tappa kontrollen över sina medarbetare om de tillåts arbeta flexibelt. För att upprätthålla kontroll och smidig kommunikation inom hybrida team måste företagen utforma, implementera, kommunicera och utvärdera riktlinjer kring den flexibilitet som de anställda ges. När förväntningarna är tydliga skapas faktiskt ett förbättrat förtroende, gladare medarbetare (och chefer) samt mindre konflikter.

Myt 4: Vi arbetar från för många tidszoner för att flextid ska fungera rent praktiskt

När anställda arbetar flexibelt är det viktigt att företaget tränar och uppmuntrar de anställda att upprätthålla kontakt (även om det sker digitalt), vara lyhörda och ta ansvar för att teamets samarbete fungerar. Med möjligheten att synka med varandra i realtid och att uppdatera sig om dagliga händelser med hjälp av molnbaserad programvara samt projektledningsverktyg, är tidszoner inte ett problem.

Myt 5: Eftersom våra kunder följer ett 9-5-schema, behövs “traditionella” arbetstider. 

Sanningen är att flexibelt arbete kan fungera i de allra flesta organisationer. Men, det är värt att notera att innebörden av “flextid” inte alltid är densamma. Det finns inte en formel som passar alla och företag måste hitta lösningar som fungerar och skapa en miljö som är gynnsam för de anställda. Använd enkäter, fokusgrupper och prata med de anställda för att ta fram en flexibel arbetspolicy innan det rullas ut i organisationen.

Myt 6: Flexibilitet betyder bara att de anställda arbetar mindre

En forskningsstudie som tittade på de företag med flexibla scheman kontra de med traditionella scheman fann flera intressanta resultat, exempelvis att flex-arbetare var både gladare och arbetade mer. Mer arbete betyder inte mer produktivitet. Friheten att välja när och hur anställda ska arbeta däremot leder oftast till att de tar sig mer tid för projekt när det behövs och faktiskt tar pauser när det väl passar.

Studien visade också att flexibla scheman hade andra lite mer oväntade fördelar som mindre utbrändhet, mindre upplevd stress, förbättrad tillfredsställelse på jobbet, mindre konflikter på arbetet och hemma samt ett ökat välbefinnande.

Myt 7: Det finns inga fördelar med flextid

Detta stämmer inte alls! Fördelar med flexibla scheman för företag är många. Hybrid-flexibla riktlinjer för arbetet är utformade för att stödja alla typer av flexibla arbetsscheman och tillåta de anställda att arbeta var som helst, när som helst på dygnet. Dessa policyer har många fördelar för företag:

1. Behåll de bästa talangerna: Genom att anpassa sig till förändrade behov bland medarbetare kan företag behålla talangerna under en längre tid, vilket minskar kostnader och skapar trivsel.

2. Ökad produktivitet: Den verkliga innebörden av flexibla arbetstider är att arbeta vid en tidpunkt då den anställde känner sig som mest produktiv. Detta förbättrar automatiskt den anställdes förmåga att utföra uppgifter mer effektivt och producera bättre.

3. Förbättrar mental hälsa: Flexibla arbetsscheman främjar balans mellan arbete och privatliv genom att ge människor mer tid att möta de krav och ansvarsområden som deras personliga liv ställer på dem, och prioritera arbetet när det känns som bäst. Att ha välmående anställda (både fysiskt och mentalt) är grunden för framgångsrika organisationer.

4. Bättre företagskultur: Nöjda, glada och produktiva medarbetare är en företagskultur värd varenda krona. När anställdas behov tillgodoses, de för sitt företag som om det vore deras eget och gör ett bättre arbete, stannar kvar längre och rekryterar duktiga bekanta till företaget, vilket minskar rekryteringskostnader.”

– Frank Weishaupt, VD, Owl Labs