Nyheter

Verdion anställer två teknikexperter med bred branscherfarenhet

Verdion, europeisk utvecklare av logistikfastigheter, meddelar idag att företaget utökar sin nordiska satsning genom att anställa två teknikexperter med bred erfarenhet av logistikbranschen. Anställningarna är en del i Verdions arbete för att bredda sina investerar-, utvecklar- och kapitalförvaltningsmöjligheter, i takt med att företaget och dess investeringspipeline växer.

I Sverige har Verdion anställt en Technical Director i form av Mani Hemmaty, som närmast kommer från Logistics Contractor, där han initialt var operativ chef för Sverige och därefter även för Norge, Danmark och Finland. Hemmaty har en bred erfarenhet av att leverera stora projekt åt utvecklare, tredjepartslogistikleverantörer och hyresgäster, inklusive DSV, DHL, Tata, Lidl and ICA. Han kommer att vara baserad på Verdions Göteborgskontor, med ansvar för uppförandet av Verdions projekt i Sverige, inklusive ny spekulativ utveckling i Rosersberg norr om Stockholm.

Även i Danmark har Verdion anställt en Technical Director, Jacob Rasmussen, som kommer att ansvara för levereransen av Verdions danska projekt, inklusive E20 Park Copenhagen och iPark Copenhagen.

Anställningarna kommer i kölvattnet av att Verdion tidigare i år stärkte sitt tekniska team i Tyskland, i form av Alptug Taskin, Senior Technical Project Manager, med ansvar för alla tekniska aspekter av företagets VELF1-fond i landet, samt Giancarlo Ciccotelli, Technical Project Lead – Cost Management, med ansvar för Verdions bygganbudsprocesser.

Samtliga dessa fyra medarbetare rapporterar till Verdions Chief Technical Officer, Peter Peeters.

– Att snabbt och exakt kunna leverera nya logistikmöjligheter är en hörnsten i vår verksamhet. Det innebär att vi måste har erfaren personal med starka lokala nätverk och specifika logistiktekniska kunskaper. I och med dessa nyanställningar har vi tillfört viktig expertis till vårt team, som kommer att vara avgörande för att kunna hantera vår växande nordiska pipeline, säger Peeters.