Nyheter

Helsingfors nya spårvägsprojekt går in i nästa fas

Helsingfors stad och Helsingfors stads trafikaffärsverk har godkänt kostnaderna för stadens nya spårvägsprojekt, som nu övergår i implementeringsfasen. AFRY bildar tillsammans med byggföretaget GRK ett konsortium som ansvarar för att designa och uppföra en del av det nya spårvägsprojektet. Projektet inkluderar spårvägsförbindelsen mellan Fiskehamnen och Böle, samt gator, parker och kommunaltekniska tjänster.

Den nya spårvägen förbinder knutpunkterna Fiskehamnen och Böle på bara 15 minuter och innebär 4,5 km spårväg. Gator, gångvägar, cykelbanor, grönområden och kommunal infrastruktur kommer också att renoveras. Dessutom kommer det att ske förändringar av befintliga spår och gator i Böle. Byggnationen är planerad att påbörjas i januari 2022 och målet är att starta kommersiell drift av spårvagnslinjen 2024

– Vår resa och vårt goda samarbete under utvecklingsfasen har fört oss till en punkt där vi kan gå vidare till implementeringsfasen. Vi har nu gemensamt kommit överens om en plan som grund för den gemensamma resan mot slutmålet 2024. Jag vill tacka alla inblandade hitintills, säger projektledaren Mikko Asikainen, Helsingfors stads trafikaffärsverk.

Den nya spårvagnslinjen följer målen i handlingsplanen för ett koldioxidneutralt Helsingfors år 2035, vilken främjar en ökning av hållbara transportsätt. Projektet återvinner markmassor och använder återvunna stenar och möbler. Betong med låga koldioxidutsläpp kommer att användas vid pålning. Hållbarhetsåtgärderna kommer att verifieras med CEEQUAL-certifiering.

AFRY bildar tillsammans med GRK den så kallade Karaattialliansen, som ansvarar för projektering och byggande i projektet från den norra delen av Hermanstad genom Vallgårdsdalen till Böle.

– Spårvägen kompletterar Helsingfors stads nätverk för hållbar mobilitet och stödjer Helsingfors vision att vara den mest funktionella staden i världen. Framtidens mobilitet handlar mer och mer om järnvägen, så det är fantastiskt att få vara en del av det här projektet, säger Mikko Inkala, transportchef för AFRY i Finland.

I projektet ingår även gatumiljön, som ska bli säkrare och mer attraktiv, och avsevärt förbättra förutsättningarna för fotgängare och cyklister. Spårvägen kommer också att ansluta till spårvägen Kronbroarna, som beräknas vara klar 2027.

Läs mer om Fiskehamnen-Böleprojektet.

Foto: Source: The Kalasatama-Pasila Project

På bilden: Vy över Hermanns strandväg i norr, bredvid Nylanderparken.