Nyheter

Omfattande studie påvisar lägre TCO med helautomatisk växellåda

En unik treårig studie av en renhållningsflotta har visat en två-procentig minskning av den totala ägandekostnaden, även känt som Total Cost of Ownership (TCO), vid användningen av Allisons helautomatiska växellåda jämfört med en automatiserad manuell växellåda.

Allison Transmission, världens största tillverkare av helautomatiska växellådor för medeltunga och tunga kommersiella fordon, genomförde nyligen en treårig kundstudie för att beräkna den totala ägandekostnaden, även kallat Total Cost of Ownership (TCO).

19 renhållningsfordon i Poly-Environnement-flottan från Derichebourg-gruppen deltog i studien, som samlade in driftsdata under 12 månader samt underhållsdata under 3 år. Kundstudien gjorde det möjligt att beräkna TCO för fordon utrustade med antingen en helautomatisk växellåda från Allison eller en automatiserad manuell växellåda (AMT), under hela deras livslängd på 7 år.

Baserat på studiens resultat kunde man se att Allisons helautomatiska växellådor minskar den uppskattade ägandekostnaden med 2 % jämfört med AMT-lösningen. Detta trots den mycket tuffare arbetscykeln för de Allison-utrustade lastbilarna, där deras arbete från start till stopp inkluderade mer än 1 100 soptunnor per dag. Skillnaden i TCO ligger i de fördelar som följer med Allisons växellådor, inklusive betydligt lägre underhållskostnader och maximal drifttid, samtidigt som bränsleförbrukningen hålls under kontroll.

Bättre TCO och färre trasiga speglar

Syftet med studien var att visa effekten av Allisons helautomatiska växellåda på flottans TCO jämfört med en automatiserad växellåda. För att säkra det bästa beslutsunderlaget för verksamheten beräknades en komplett TCO, så att man enkelt kunde jämföra avkastning på investering vid köp av en renhållningsbil. TCO-beräkningen inkluderade inte andra fördelar som kan vara svårare att utvärdera för en flotta, som exempelvis en mjukare körning för föraren och besättningen, mer kontroll över lastbilen, samt enklare manövrerbarhet på smala stadsgator – vilket i sin tur resulterar i färre trasiga lastbilsspeglar samt ökad produktivitet tack vare möjligheten att lasta på mer vikt under ett enda jobbskift.

Allison Transmission genomförde denna storskaliga TCO-undersökning i samarbete med Poly- Environnement-flottan från Derichebourg-gruppen, en global operatör inom miljötjänster riktade mot företag samt lokala och kommunala myndigheter, som har mer än 42 000 anställda i 10 länder.

– Vi utrustar de flesta av våra renhållningsbilar med växellådor från Allison. De erbjuder fördelar i form av hantering, tillförlitlighet och prestanda. Som ägare till en stor flotta ville vi också känna till de ekonomiska effekterna av olika växellådslösningar. En särskilt viktig punkt för Poly-Environnement är möjligheten att ansluta extern elektrifieringsutrustning till kraftuttaget på Allisons produkter. Detta externa system minskar drastiskt utsläppen av växthusgaser under användning, sa Emmanuel Brun, Deputy Manager Director hos Poly-Environnement.

Studieområdet var centrerat kring de norra förorterna i Paris, ett område med mer än 250 000 invånare. Nitton fordon, sju med Allisons helautomatiska växellåda och 12 med AMT, spårades. De hade varit verksamma i detta område i 28 månader innan denna studie. I 12 månader och under mer än 9 600 skift, sammanställdes all standarddata för Poly-Environnement.

– Resultaten garanterar total objektivitet eftersom de rutter som är förknippade med fordonen och de vanliga förarna inte har ändrats. För underhåll kunde vi samla in 40 månader av riktiga data, inklusive 28 månader före studien, sa Michel Dos Anjos, Technical Manager hos Poly- Environnement.

1 % lägre bränsleförbrukning

Fältstudien är baserad på en flotta med verklig aktivitet – med strikt identiska karosser, fordon i samma ålder men av olika märken, och med heterogenitet av sophämtning per fordon beroende på valet av operation.

– Vi ville också jämföra bränsleförbrukningen mellan två fordon utrustade med Allisons helautomatiska växellåda och två fordon utrustade med en AMT. Dessa fyra fordon följdes under en månad, med de vanliga förarna och på strikt identiska resor. Samma rutter, med samma typer och mängder av avfall som samlades in. Bränsleförbrukningen för fordonen utrustade med Allison uppmättes till nästan 1 % lägre än för AMT:erna i detta test, sa Brun.

Under 12 månader samlade fordonen utrustade med Allisons helautomatiska växellådor i genomsnitt in 9 % mer avfall per skift än fordon utrustade med en AMT.

– Efter att ha analyserat all data lyckas Allisons växellåda behålla sin TCO-fördel trots mycket svårare driftsförhållanden. Detta är möjligt tack vare minskade underhållskostnader, som begränsar stilleståndstiden, samtidigt som bränsleförbrukningen hålls under kontroll. I vårt nästa steg kommer vi att fokusera på att beräkna den exakta effekten som Allisons produktivitet och den högre genomsnittliga lasten per lastbil har på TCO. Vi kommer att fokusera på och ge mer insikt i minskad ”liter/ton” som samlats in, vilket är det lämpliga måttet för renhållningsbilars förbrukning, avslutade Stéphane Gonnand, Development Manager hos Allison Transmission Frankrike.