Nyheter

Tågföretagen: ”Hållbarhetsmärkning för transporter allt viktigare”

FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow avslutades förra helgen. Världens länder har enats om ett slutdokument som för klimatarbetet framåt, och vi noterar särskilt regelboken som lägger fast Parisavtalets rapporteringsåtaganden i framtiden.

Framgent kommer länderna att träffas årligen för att göra bokslut på vad som uppnåtts. Slutdokumentet innehåller också en referens till att användningen av fossila bränslen ska skäras ner. Att fossila bränslen nämns är nytt och bara det är att betrakta som en framgång. Resultatet från Glasgow ska uppfattas som vad som var möjligt att komma överens om i detta skede, men det är helt klart ett steg framåt.

I samma anda är trenden tydlig mot alltmer systematisk hållbarhetsmärkning av transporter. För närvarande driver Energimyndigheten inom ramen för sin sektorsstrategi för fossilfria transporter på arbetet med hållbarhetsmärkning för godstransporter och e-handel. Godstransporter med tåg som till minst 30 procent drivs med el märkt med Bra Miljöval kan få märkningen Bra Miljöval, men även lastbilstransporter som drivs med en hög andel förnybara drivmedel och som har låga miljö- och hälsofarliga utsläpp kan få märkningen.

Fair Transport är en hållbarhetsmärkning för godstransporter som Sveriges åkeriföretag står bakom. Förutom att se till att nå klimatmålen handlar Fair Transport också om trafiksäkerhet, trygg och säker arbetsmiljö med en bransch i sund konkurrens. När det gäller persontransporter har märkningen Bra Miljöval funnit sedan 1994 och i september 2020 uppdaterades miljökraven för märkningen genom en anpassning efter de olika färdsätten cykel- och bildelning, taxi, långfärdsbuss, stads- och regionbuss, spårtrafik och fartyg. Läs mer om hållbarhetsmärkningarna

Malmbanan är i gång igen sedan i måndags. Även om det är viktigt att fastställa orsaken till haveriet vill vi särskilt lyfta Trafikverkets snabba hantering och återställande av banan för trafik. I den delen blir det guldstjärnor till Trafikverket.

Nästa vecka är det dags för Järnvägsdagen 2021 som vi arrangerar tillsammans med Swedtrain. 2030 är nu bara nio år bort, så vad väntar vi på? Finns det möjlighet att öka den ekonomiska ramen för nationell plan? När är de nya stambanorna klara? Vad hindrar oss att göra Sveriges stora satsning på framtida konkurrenskraft genom en ny giv för byggande av infrastruktur och bygga bort missing links? Evenemanget är slutsålt och vi ser fram emot en dag med ny kunskap, inspirerande diskussioner och nätverkande.”

Tågföretagen