Nyheter

tankesmedjantrafik: ”Vi måste tänka om när det gäller kollektivtrafiken för att få samverkan”

”Just nu är debatten om framtidens transportsystem i full gång och Tankesmedjantrafik ser hur vi spiller alldeles för mycket tid och energi på att ställa olika scenarior mot varandra istället för att söka lösningar som öppnar för flera alternativ.

Lyssnar vi på forskare och lobbyister så handlar det om konkurerande lösningar. Antingen det ena eller det andra alltså.

Ska vi stänga in oss i domedagsscenariot från tiden före millennieskiftet eller ska vi se möjligheter i en framtid där teknikutvecklingen ger oss större frihet att välja var vi vill bo och bilar som kan drivas med lokalt producerade drivmedel som inte göder krigsherrar i tredje världen och som skapar en stabil drivmedelsförsörjning utan att hota klimatet?

Helt klart har den personliga mobiliteten sina främsta fördelar i vardagen. Det kan handla om pendlarresor till jobbet, resor till dagis, affärer, fritidssysselsättning och så vidare. Här löser en ganska enkel elbil vardagen för de flesta. De som vill köra längre kan satsa på en dyrare elbil med längre räckvidd, en laddhybrid eller en vätgasbil.

För att sjösätta det här krävs ett krav på att alla nya bilar som säljs klarar minst exempelvis 7 mil på elektricitet. Det krävs en snabb och målmedveten seriös utbyggnad av laddinfrastruktur. Parallellt krävs liknande tankesätt när det gäller den tunga trafiken. Närdistribution med batterielfordon, blandad körning med hybrider och långdistans med en kombination av batterier och vätgas. Kanske elvägar på de riktigt stora genomfartsvägarna som E4, E6 med flera. Tekniken för detta finns redan och den innebär även andra fördelar som bättre komfort.

Vi måste titta på  lösningar för kollektivtrafik i samverkan med personlig mobilitet. Färre stopp och tätare turer ger högre servicegrad till lägre kostnader. Fler som väljer tåget istället för flyget ger oss snabbt en miljönytta och ökar trafiksäkerheten. Snabbtåg öppnar upp för mer transportkapacitet på dagens järnvägsnät.

Ta fram ett lagförslag om att förbjuda flyglinjer där motsvarande tågtransport tar mindre än 2,5 timmar som ett utmärkt föredöme och se till att det är lika lätt att ta sig till och parkera vid järnvägsstationerna. Det skulle kunna vara en fördel med stationer utanför städerna längs stambanan och självkörande pendeltåg med täta turer från stadskärnan. Järnvägsstationer för fjärrtåg i stadskärnor är en förlegad lösning som skapar onödigt mycket trafik i städerna och onödiga problem med parkering för resenärerna.

Ett exempel ur verkligheten: Tankemedjantrafiks redaktör, Stefan Nilsson, var på väg till Stockholm, hörde på radion att det var en trafikolycka på E4 vid Södertälje och valde att ställa billen i Linköping för att ta tåget till Stockholm. Tillbaka i Linköping åtta timmar senare visade det sig att parkering och tågbiljett t.o.r kostade nästan 1 500:-. Andra klass X2000 och parkering vid stationen. Det är inte ett bra sätt att locka över resande till kollektivtrafiken.

Vi måste också se utanför boxen när vi idag börjar bygga morgondagens samhälle. Titta gärna på Toyotas Woven City i Japan. Ett satellitsamhälle med mycket öppna gröna ytor, parkering utanför samhället lokal distribution med elfordon i samhället, vätgas för energilagring och hus byggda i trä.

Sverige halkar efter när det gäller en framtida infrastruktur med högra livskvalitet. Vi har fortfarande inte släppt tanken på att tvinga bort den personliga mobiliteten i form av privatbilar. Här gäller doktrinen att bygga högt, tätt utan parkeringsplatser och grönytor trots att det försämrar luftkvaliteten och ökar uppvärmingen i städerna.”

– Tankesmedjantrafik jobbar med trafiksäkerhetsfrågor och infrastrukturfrågor ur ett journalistiskt perspektiv med fokus på att granska myndigheter och organisationer. Vi sätter fokus på direkt felaktiga beslutsunderlag men också på riktigt bra lösningar som kan vara ett föredöme för andra. Redaktör är Stefan Nilsson med mångårig erfarenhet av både trafik- och miljöfrågor –