Nyheter

4 500 lysrör byts ut i Øresundsbrons tunnel

Från 70.000 till 100.000 timmars brinntid blir verklighet när drygt 4.500 lysrör byts ut till LED-rör i Øresundsbrons tunnel. Åtta nätter och fyra minuter per armatur är avsatta för att genomföra det stora belysningsbytet.

– Lysrörsbytet ger oss energisnålare LED-lampor på hela förbindelsen. Vi räknar med att tunnelbelysningens energiförbrukning minskar med omkring 50 procent jämfört med de gamla lysrören, säger anläggningsdirektör Bengt Hergart.

Under tio år har Øresundsbro Konsortiet arbetat målinriktat med att minska energiförbrukningen, till exempel genom omfattande byten av vägbelysningen och pylonbelysningen. Nu är det dags att modernisera tunnelbelysningen med hjälp av LED-lampor utan att den över 20 år gamla armaturen behöver bytas ut.

Armaturerna i Öresundstunneln installerades i samband med att förbindelsen färdigställdes år 1999-2000. Armaturerna är fortsatt välbehållna och kan därför hänga kvar, men kommer framöver att lysa upp med LED-lysrör vilket väntas ge en energibesparing på 9,6 MkWh under den elva år beräknade levnadstiden. Detta motsvarar förbrukning på hela förbindelsen i 1,5 år eller driften av 50 villor med värmepump i elva år.

– Utöver en stor energi- och kostnadsbesparing är det också ett cirkulärt och hållbart projekt att inte behöva skrota armaturen och köpa in nya eftersom de fortsatt är i gott skick. Vår leverantör har presenterat ett smart sätt för att anpassa armaturen till en modern belysning, säger Bengt Hergart.

Sedan 2009 är endast var sjätte lampa i tunneln tänd under natten och tre år senare började vartannat lysrör att släckas dagtid. Och så kommer det fortsätta för att behålla en låg energiförbrukning.

– Tunneln hade under de första åren en onödigt stark belysning, vilket bidrog till att det finns stora marginaler att inte hålla alla armaturer tända utan att äventyra säkerheten, säger Bengt Hergart.

Belysningsbytet kommer att pågå under totalt åtta nätter, måndag till torsdag klockan 20.00-05.30, under vecka 48 och 49. Först byts lysrören i det norra tunnelröret i riktning mot Danmark, och veckan därpå i riktning mot Sverige.

När belysningen är utbytt väntas varje lampa kunna brinna i 100.00 timmar, vilket är 30.000 mer än de lysrör som 2013 sattes in och då bidrog till en avsevärd energibesparing.

– Först om elva år räknar vi med att nästa byta behöver ske, vilket gör detta till ännu en hållbar investering på förbindelsen utifrån flera perspektiv, säger Bengt Hergart.

Fakta: Tunnelbelysningen

I samband med färdigställandet av Öresundsförbindelsen monterades cirka 8.500 armaturer i den 3,5 kilometer långa tunneln. Sedan 2009 är endast var sjätte lampa tänd nattetid i syfte att minska energiförbrukningen utan att påverka säkerheten negativt.

Under belysningsbytet byts lysrör i varannan armatur, men på några delar av sträckan sitter armaraturer i dubbla rader. Totalt rör det sig om cirka 4.500 armaturer.

Lysrören i tunneln ska ge bra ljus på natten och inte blända under dagen. De ska lysa jämnt och så får det inte finnas någon flicker-effekt, alltså den typen av snabbt blinkljus som kan störa förbipasserande.

Nya LED-lysrören har en brinntid på 100.000 timmar. Nuvarande lysrör har en brinntid på 70.000 timmar.

Tunnelbelysningsprojektet beräknas kosta knappt 5 miljoner danska kronor. Øresundsbron har en underhåll- och investeringsbudget som täcker kostnaderna.

Varje lysrörsbyte beräknas ta fyra minuter att genomföra. Total kommer 12 elektriker att arbete med bytet. Varje armatur ska öppnas och anpassas för LED-lysrör, lysröret ska monteras, glaset ska rengöras och monteras.

Ljusteknikföretaget TopRight Nordic vann tillsammans med installationspartnern Kemp & Lauritzen A/S upphandlingen om en mer energieffektiv tunnelbelysning för Øresundsbro Konsortiet.

Foto: Peter Brinch/Øresundsbron