Nyheter

Lecor Stålteknik bygger avancerade broar

Lecor Stålteknik har en unik kompetens inom infrastruktur och byggnation och en mer än 30-årig tradition med inriktning på brokonstruktioner, ofta i tämligen komplicerade projekt.

– Vi bygger väg-, järnvägs- och gång- och cykelbroar, öppningsbara såväl som fasta, berättar Anders Finnås, marknadschef på Lecor Stålteknik.

– Vi arbetar med alla typer av stålkonstruktioner för infrastruktur och byggnation. t.ex. broar och industristommar. Utöver detta erbjuder vi även leveransfärdiga prefabricerade stålkonstruktioner för alla typer av byggprojekt, från enkla till avancerade, både på egen hand och i samarbete med andra företag. Vi är på så sätt en kapacitetsresurs för byggsmederna och ger möjlighet även för mindre stålföretag att leverera och montera stål till större byggprojekt.

Lång rad referensobjekt

Bland Lecors aktuella uppdrag märks en temporär samverkansbro som ska brygga trafiken över det schakt som grävs för Västlänkens blivande station Korsvägen i centrala Göteborg. Bron ska trafikeras av spårvagnar, bilar och fotgängare. Det handlar bland annat om 24 huvudbalkar av HEB 1000 med längder på mellan 20 och 24 meter med påsvetsade betongankare.

Lecor har också nyligen byggt ny järnvägsbro för Älvsborgsbanan över ån Nossan vid Grästorp i Skaraborg och tidigare en ganska spektakulär gång- och cykelbro med dubbla klaffar, ”Olidebron” i Trollhättan, liksom bil- och spårvagnsbron ”Vasabron” över Vallgraven vid Pedagogen i Göteborg.

– Vi har hög kompetens både för konstruktion och projektering och en kostnadseffektiv CNC-produktion av färdigt byggstål och vi kan hantera komplicerade projekt. Vi använder ett modernt MPS-system integrerat med 3D-verktyget Tekla Structure, vilket minskar den manuella hanteringen.

– En vacker bro skapar en vacker miljö, men broar är också avancerade konstruktioner som oftast ska fungera i minst 120 år och det ställer stora krav på tillverkaren, säger Anders Finnås.

Del av en ledande koncern

Lecor Stålteknik AB, som grundades 1965, omsätter cirka 100 miljoner kronor och ingår i BE Group, ett av Europas ledande handels- och serviceföretag inom stål, armering, specialstål, rostfritt stål och aluminium. Lecors moderna produktionsenhet ligger i Kungälv norr om Göteborg.

Kontakt:

Lecor Stålteknik AB, Växelgatan 1, 442 40 Kungälv Tel. 0303-24 66 70

E-post: info@lecor.se

Webb: lecor.se