Nyheter

ChargePoint: ”Fem myter kring snabbladdning av elfordon”

Text: Tanya Sinclair, Nordic Policy Lead, ChargePoint

Många människor är övertygade om att de flesta laddprocesser för elfordon bör utföras på snabbladdningsstationer, för att en elektrifiering av transportsektorn ska kunna bli verklighet på allvar.  Detta är dock en av många missuppfattningar kring snabbladdning. Här har ChargePoint listat några av de främsta myterna på detta område.

Myt 1: Snabbladdning är den viktigast laddningsmetoden för elbilar

Mer än 80 % av alla elfordon laddas idag hemma eller på jobbet. Bilarna står där ofta parkerade, ofta under flera timmar åt gången, varpå det finns mer än tillräckligt med tid för hinna ladda upp elfordonen med medelhastighet. Faktum är att en enda timmes traditionell AC-laddning ger ditt elfordon en räckvidd på 4 mil. Att ladda upp ditt fordon på plats hemma, på jobbet eller var du än befinner dig under dagen, är bekvämt och ofta även tillräckligt för att klara din vardagskörning. Snabbladdning är främst användbart när du är ute och reser längre sträckor.

Myt 2: Snabbladdning är alltid ett bättre alternativ

Det är inte bara vi människor som föredrar att vistas i behagliga temperaturer kring 20 och 25 grader. Detsamma gäller även våra elbilsbatterier. Snabbladdning, som levererar mycket el på kort tid, belastar batterierna betydligt mer än normalladdning (AC), vilket kan resultera i överhettning. Vissa elfordon är utrustade med en funktion som hanterar och optimerar batteriernas temperatur vid laddning. Även om värmeexponeringen har liten effekt på batteriernas livslängd över tid, så är det ändå lämpligt att förlita sig på normal AC-laddning för den dagliga laddningsprocessen. 

Myt 3: Hög laddningseffekt är att föredra

Visst kan du öka antalet kW, men faktum är att högre effekt inte är fördelaktigt för alla fordon. De flesta av de elfordon som kör runt på vägarna idag klarar inte av den effekt på 350 kW som vissa laddstationer erbjuder. Laddhastigheten för alla fordon begränsas av dess batterispänning och den elmängd de kan ta emot. Även om en effekt på 350 kW kan bra inför framtiden, så är 125 kW mer än tillräckligt för dagens elfordon.

Myt 4: Alla elbilar kan laddas med samma hastighet

Alla elbilar har olika batterispänning och snabbladdningskapacitet (och de flesta laddhybrider kan inte alls laddas snabbt). Varje fordons batterihanteringssystem talar om för en snabbladdningsstation hur mycket el fordonet kan laddas med, vid en given tidpunkt. Den elmängd ditt fordon klarar av att laddas med, begränsas av dess batteris spänning och kapacitet

Myt 5: Temperaturen spelar ingen roll

Som nämnts tidigare så har temperaturen en nyckelroll när det kommer till elbilsbatterier. Om du t ex har kört i en högre hastighet ett tag, så är ditt batteri troligen för varmt för att omedelbart laddas upp med optimal hastighet. Samtidigt så går det, till en början, långsammare att ladda upp ett batteri som har varit ute i kylan ett tag. Därför bör du alltid beakta att ditt batteri är temperaturkänsligt och därför bör ge det en chans att antingen värmas upp eller svalna, innan optimal laddningshastighet kan uppnås.

Snabbare är som sagt inte alltid bättre, men var för den skulle inte rädd för att ladda ditt fordon vid en snabbladdningsstation om det behövs.