Nyheter

Engcon etablerar verksamhet i Sydkorea

Engcon fortsätter breda ut sig över världen. Senaste etableringen skedde nyligen i Sydkorea där företaget startar upp Engcon Korea Ltd med egen sälj- och eftermarknadspersonal samt ett nät av återförsäljare och servicepartners. Den officiella starten av bolaget skedde på Koreas största maskinmässa där både lokal personal samt personal från svenska huvudkontoret deltog.

Senaste åren har Engcon satt allt fler nålar på världskartan och strategin med att etablera egen verksamhet i stora delar av Europa, Nordamerika och nu Asien ger företaget en allt bredare bas att stå på. Det koreanska bolaget Engcon Korea Ltd, etableras med kontor och eget lager i Cheonan. Personalen består av en säljchef, säljare, lagerpersonal samt tekniker och utöver det säljs Engcons produkter via grävmaskinstillverkarna Doosan och Hyundai.

– Vårt mål är att öka försäljningen på utomnordiska marknader, eftersom den nordiska marknaden för tiltrotatorer börjar bli mättad och det enbart går att plocka några procents marknadsandelar från våra konkurrenter här, säger Krister Blomgren, VD för Engcon-koncernen.

Engcon omsatte vid senaste bokslutet ca: 1,2 miljarder SEK och presenterade då ytterligare ökad vinstmarginal. Vad det gäller fortsatt försäljning ser inte Krister Blomgren något tak på hur stort företaget kan bli.

– Nej, vi har egentligen bara börjat vår resa på de utomnordiska marknaderna. Enligt våra prognoser kommer vi inom en 10-årsperiod omsätta mer på de asiatiska och nordamerikanska marknaderna än vad vi säljer i hela Europa. Det är svindlande att tänka på vilken potential vi har, fortsätter Blomgren.

Den officiella starten för Engcon Korea skedde nyligen på Koreas största maskinmässa Conex Korea där företaget ställde ut med egen monter samt genomförde live-demonstrationer tillsammans med Doosan och Hyundai. Bemanningen bestod av personal från Engcon Korea, servicepartners, referenskunder samt personal från huvudkontoret i Sverige.

– Det var en fantastiskt bra mässa med flera genomförda affärer samt många leads att följa upp. Det var dessutom kul att se hur bra den koreanska organisationen fungerade, säger Krister Blomgren.

Totalt besökte ca 15 000 personer mässan och enligt Blomgren kändes det som att merparten av de besökarna var nyfikna på Engcon och därför besökte företagets monter.

– Vårt mål är att förändra världens grävande och det verkade de koreanska entreprenörerna och grävmaskinisterna förstå att man gör med en tiltrotator, säger Krister Blomgren.