Nyheter

Sveriges äldsta järnväg rustas upp: Spårbyte och installation av ett fjärrstyrt signalsystem

Ett par veckor före julhelgen återupptas tågtrafiken mellan Herrljunga och Borås efter en genomgripande upprustning med spårbyte och installation av ett fjärrstyrt signalsystem. En av Sveriges allra äldsta järnvägar får modern status.

Älvsborgsbanan binder samman Uddevalla vid Bohuskusten med Borås. Arbetena på den 42 kilometer långa delen mellan Herrljunga och Borås omfattar upprustning av banvallen och spårbyte, översyn av plankorsningar där några kompletteras med bommar och några tas bort. Därtill installeras fjärrstyrning av trafiken. Anläggningen öppnas igen för trafik i december 2021 i samband med tidtabellskiftet.

– Det finns utöver Borås och Herrljunga tre ställen med dubbelspår där tågmöten kan ske, i Fristad, Borgstena och Ljung. Borgstena görs nu om till driftplats. Dubbelspåren fanns tidigare, men där har inte förekommit några tågmöten på många år, berättar Trafikverkets projektledare Håkan Gustafsson.

– Vi byter till betongslipers och 60 kilos helsvetsad räl på den stora delen, men också återvunnen 50 kilos-räl på några mindre delsträckor, Ballasten har rensats och gammalt finkornigt material har ersatts med ny makadam.

100 år gammal räls byts ut

Den äldsta räls som nu bytts ut är på 34 kilo per meter och har legat där sedan 1921. Sex gamla växlar tas bort och elva nya spårväxlar anläggs. Några gamla industrispår som inte längre används tas bort. Fyra järnvägsbroar i stål repareras och målas. Fem betongbroar inspekteras och får ny ballast och därtill vidtas avvattningsåtgärder längs linjen.

Sex plankorsningar byggs om till A-anläggningar, från att tidigare ha varit obevakade eller B-anläggningar. Några obevakade plankorsningar blir dock kvar, men där genomförs siktrensning alternativt hastighetsnedsättning för att öka säkerheten.

– Järnvägssträckan är en av de sista i landet som saknar fjärrstyrning av trafiken. Vi installerar ett elektroniskt signalsäkerhetssystem som skapar ett effektivare och säkrare järnvägssystem, säger Håkan Gustafsson och förklarar att detta möjliggör tågmöten utan lokaltågsklarerare på plats. Vi installerar bildskärmar inklusive prator för synskadade på alla platser med resandeutbyte, Ljung, Torpåkra, Mollaryd, Borgstena, Fristad och Knalleland i Borås.

Ett komplext dubbelprojekt

– Det här är verkligen ett komplext projekt, faktiskt två i sig väldigt olika projekt i ett med både spårbyte och fjärrstyrning. De ska utföras tillsammans, vilket nästan aldrig gjorts tidigare. Det har verkligen varit häftigt att få vara med och driva ett sådant projekt tillsammans med många duktiga medarbetare. Det kräver att alla anstränger sig litet extra, att man har bra folk på alla områden.

Stor påverkan på tredje part och tidspress med ballastrensning har varit några utmaningar.

– Det är inte lätt att planera alla avstängningar av exempelvis plankorsningar. På sina ställen gick ballasttåget väldigt trögt, 600 meter på en dag mot normalt 1,5 kilometer, och på någon sträcka så snabbt som fyra kilometer. I snitt behöver 80 procent av ballasten bytas. I söder, närmare Borås, gick 90 procent av den gamla ballasten till deponi, i norr mot Herrljunga kunde 97 procent istället återanvändas. Men vi kom i mål i tid, bara timmar innan vi skulle lämna ifrån oss maskinen.

Taco Hoitsma har varit generalentreprenören Leonhard Weiss projektledare och han bekräftar:

– Det har varit många utmaningar i projektet, kring allt material som skulle ut från spåret, många ändringar under byggtiden, flera teknikslag på en gång och att det varit två stora projekt i ett. Det har krävt många avstämningar.

Mycket på gång kring Borås

Totalt genomför Trafikverket i närtid fem olika projekt med upprustning av järnvägen i Boråsområdet. Två är redan avslutade, det gäller byte av kontaktledning på Borås bangård för förbättrad driftsäkerhet och byte av spår och växlar mellan Borås och Hillared på Kust till kust-banan. Därtill kommer den här nämnda upprustningen mellan Herrljunga och Borås.

På Viskadalsbanan, Älvsborgsbanans fortsättning från Borås till Varberg, det fjärde upprustningsprojektet, pågår samtidigt en total förnyelse, en miljardinvestering i byte av ballast, slipers, räls och även kontaktledningar. Sträckan är 82 kilometer. Det projektet, som vi berättade om i nummer 4 av tidningen, ska vara genomfört hösten 2022.

Bandel 654 Borås – Herrljunga på Älvsborgsbanan är en av Sveriges äldsta järnvägar. Den stod klar 1863 och då finansierad av näringslivet i Borås, som tidigt såg behovet av en transportled ut till Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg. Den i sin tur var för övrigt helt utbyggd 1862. Man var alltså på tårna i Borås. Stationen som den ursprungliga Älvsborgsbanan utgick från heter Borås Övre. Stationshuset lever kvar i högönsklig välmåga, pietetsfullt renoverat och numera hemvist för en industrikoncerns huvudkontor, precis vid den bevarade perrongen där dagens tåg passerar.

Omledning till Göteborg

Åtgärderna på Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan syftar förutom till upprustning av en gammal och nedgången anläggning och förbättrad robusthet också till att möjliggöra omledning av tågtrafik på Västra stambanan vid Herrljunga till Västkustbanan (Göteborg – Lund) när spår i Göteborg stängs av hösten 2022. Detta i samband med arbeten med Västlänken och Olskroken planskildhet. Men anpassningen för krävande godstrafik gynnar även bekvämligheten och robustheten för persontrafiken och minskar störningar och underhållsbehov.

Som ett femte upprustningsprojekt i Boråsområdet planeras till sommaren 2022 bygget av ett modernt signalställverk i Borås för att öka säkerheten och möjliggöra en flexibel och effektiv trafikering.

FAKTA:

Byggherre: Trafikverket Region Väst

General- och järnvägsentreprenör: Leonhard Weiss GMBH & Co KG

Total projektkostnad: Cirka 600 MSEK

På bilden: – Det har knappast gjorts tidigare att man byter spår och installerar fjärrstyrning i ett och samma projekt, säger Håkan Gustafsson, Trafikverkets projektledare

Foto: Gösta Löfström