Nyheter

Ny tf VD på Parkering Malmö

Parkering Malmös VD, Michael Olsson har valt att lämna sitt uppdrag och tackat ja till rollen som vVD på fastighetsföretaget Hub Park. Rekryteringsprocessen av ny VD till Parkering Malmö har påbörjats.

Till dess att en ny VD är tillsatt, har styrelsen utsett Pehr Andersson, som tillförordnad VD.

– Uppdraget som VD på Parkering Malmö har varit det i särklass roligaste arbete jag någonsin haft. Bolaget har utomordentligt fina och kompetenta medarbetare, som det såklart känns tråkigt att lämna efter 8 år på bolaget varav de sista ca 2,5 som VD, berättar Michael Olsson.

Parkering Malmö är mitt i en förändringsresa där fokus ligger på att utveckla nya och innovativa lösningar inom digital, hållbar och trygg parkering. Bolaget har också utrett möjligheterna att omvandla parkeringshusen till mobilitetshus enligt uppdrag från kommunfullmäktige, och arbetar nu vidare med en genomförandeplan tillsammans med bl a Malmö stad för att driva utvecklingen vidare inom hållbar mobilitet.

– Jag lämnar över ett bolag i full fart med många spännande projekt och positiv utveckling, och vill rikta ett tack till alla duktiga medarbetare, avslutar Michael.

Pehr Andersson, som utsågs till tillförordnad VD på styrelsemötet den 24 november, arbetar idag 50 % som VD på Malmö Leasing, och tillträder den 1 december som tf VD på Parkering Malmö på 50 %.

Pehr Andersson har tidigare bl a arbetat 10 år som näringslivsdirektör inom Malmö stad.