Nyheter

Först med testat, godkänt och certifierat system för bekämpning av brand i Litium-batterier

Tyska FOGTEC Brandschutz först ut med testat, godkänt och certifierat system för bekämpning av brand i Litium-batterier. DIM sprinklerteknik AB kan nu erbjuda ett effektivt specialdesignat system för bekämpning av brand i elfordon och batterier.

En växande marknad med nya typer av elfordon utgör en helt ny typ av brandrisk. En risk som skiljer sig markant från tidigare typer. Brandens utveckling med hög värme och giftig rök går betydligt snabbare och kan snabbt nå långt över 1000 grader.

Ett skadat batteri släpper ifrån sig lättantändliga och giftiga gaser, bl.a. väteflourid. Brand i eldrivna fordon innebär därmed en större risk. Dels för att hög temperatur medför större risk för brandspridning och kan därmed starkt påverka och försvaga en byggnads bärande element.

Men också genom de mycket giftiga gaser som skapas. Ett konsortium av europeiska experter på brandbekämpning, där FOGTEC varit en partner, har efter omfattande tester kommit fram till att bästa metod för att bekämpa batteribrand är genom kylning med mycket fin vattendimma.

Än finns det ingen statistik på att elfordon brinner mer frekvent än andra fordon. Däremot om olyckan är framme blir konsekvenserna så mycket värre.

Tidig brandbekämpning med hög kyleffekt är bästa försäkringen mot brandspridning och brandskador. Vattendimma skapad under högt tryck har över 200 gånger större verkningsyta än sprinkler per liter vatten. Mindre behov av vatten, lika med små volymer kontaminerat vatten. Bättre för miljö, fastighet och människor.