Nyheter

Baltic Offshore – miljömässiga och riskminimerade lösningar – 420 kV sjökabelinstallation för Ellevio senast i raden av referenser

Baltic Offshore är företaget som har utfört sjöförläggningen av den del av Ellevios nya kraftförbindelse mellan Beckomberga och Bredäng som går genom Mälaren. Arbetet har haft stora utmaningar, både tekniskt och miljömässigt eftersom det är viktigt att skydda både kablarna och Mälarens vatten. Baltic Offshore har med sin långa erfarenhet kunnat hantera både risker, tekniska prestandakrav och miljöhänsyn. Detta tack vare nära samarbete med kunden, partners i projektet och genom innovationsförmåga.

Verksamheten hos Baltic Offshore omfattar alla typer av tjänster för kraftkablar och fiberkablar på sjö- och havsbotten. Företaget har uppdrag framförallt i Östersjön och ibland även i Nordsjön. Till resurserna hos Baltic Offshore hör special-arbetsfartyget Pleijel och tillhörande undervattens-robotar som bland annat är utrustade med kameror.

Sammanhängande sjökabel

Uppdraget för Ellevio att lägga de 5,6 kilometer långa sjökablarna mellan Ängbybadet och Sätravik är det senaste i raden av framgångsrika projekt. Kraftöverföringen består i själva verket av nio kablar som utan skarvar har förlagts på hela sträckan.

– Vi har genomfört projektet i nära samverkan med Ellevio, vår konsortiepartner NKT och partners för att nå målsättningar för riskminimering, hållbarhettänk och kostnadseffektivitet, säger Pelle Andersson, vice vd och projektchef hos Baltic Offshore.

– Ellevios kraftledning är ett bra exempel på anpassning till kundens alla önskemål och dessutom ett där vi fått visa vår innovationsförmåga, fortsätter Pelle Andersson.

På sin väg genom Mälaren följer kraftkabeln hela tiden sjöbottnen, även under Drottningholmsbron.

Genom innovativa lösningar lyckades Baltic Offshore installera kablarna under bron och detta utan att skarva dem.

Längs sin sträckning över Mälarens botten måste kablarna skyddas mot ankring, dumpning och erosion. Som skydd används nätsäckar med sprängsten.

– Här har vi samarbetat med Jehander och återanvänt sprängsten från tunnelbygget i Förbifart Stockholm, berättar Pelle Andersson. Tvättad Sprängsten fylls i nätsäckar som sänks ner över kabeln och skyddar den.

Hållbar miljö

Sprängsten är kontaminerad med kväveföreningar från sprängmedlet. Kväve är ett näringsämne och kan bidra till övergödning av Mälarvattnet. Därför måste stenen först tvättas. Jehander hade sedan tidigare utrustning för detta och även för rening av spillvattnet i biologiska dammar.

– Med Jehander skapade vi ett produktionsflöde som utmynnade i stenfyllda nätsäckar. Material från ett infrastrukturprojekt kunde med fartyg fraktas till Jehanders hamn där materialet bearbetades och sedan lastades på vårt fartyg. Vi kunde på så sätt undvika tunga lastbilstransporter. I en avslutande etapp av sjöförläggningen placerade vi ut 7000 säckar som vägde 2 ton styck. Även detta gjordes med vårt special-arbetsfartyg Pleijel och med centimeterprecision. Varje lyft ner till bottnen följdes och kontrollerades med vår ROV/undervattenrobot som är utrustad med både kamera och manipulator armar/gripklo.

Under utvecklingsskedet tog Baltic Offshore fram en prototyp på stenfyllda säckar för att testa lämplig volym och blandning mellan små och stora stenar.

Allt detta är utmärkta exempel på det hållbarhets- och miljötänk som karaktäriserar Baltic Offshore.

– Vi beaktar alltid helheten i kundens projekt, anpassar och utvecklar lösningar för att både vi och de ska nå mål om riskminimering, hållbarhet och miljöhänsyn, avslutar Pelle Andersson hos Baltic Offshore.

www.balticoffshore.se

Film:

https://www.youtube.com/watch?v=4xvhHyhwxog

På bilden: Baltic Offshore genomförde projektet enligt tidplan i tre etapper under 2019-2021: förberedande arbete med korsningar och installation av rör under Drottningsholmsbron, förläggning av 9 stycken 5,6 km sjökabel respektive utplacering av skydd på strategiska områden (7000 stenfyllda nätsäckar).