Nyheter

Deutsche Bahn beställer Gomeros kontrollutrustning SIPP

Gomero Group AB har via sina tyska partner Karberg & Hennemann erhållit en order för installation av kontrollutrustningen SIPP. Beställningen görs inom det tidigare tecknade ramavtalet med Deutsche Bahn Energie. Ordern är den enskilt största som hittills gjorts inom ramavtalet och är värd cirka 2 MSEK.

SIPP är en kontrollutrustning för prediktivt underhåll på transformatorstationer. SIPP systemövervakas dygnet runt året om. Kontrollutrustningen har ett digitalt processtöd för installation och prediktivt underhåll via webinterface och app, inklusive interface för integration mot kundens affärs- och underhållssystem.

De SIPP som nu beställts ska vara i drift under första halvåret 2022.

– Vi ser nu hur ramavtalet med Deutsche Bahn Energie ger utdelning på en stor och mycket viktig marknad. Ordern bekräftar åter att vår strategi för internationell tillväxt fungerar väl. Med den här utvecklingen kan Tyskland ganska snart komma att bli vår enskilt största marknad, kommenterar Jan-Eric Nilsson, VD på Gomero.

I takt med att samhället elektrifieras ökar behovet av prediktivt underhåll. SIPP kontrollutrustning kan mot den bakgrunden göra att underhållet av elnät och infrastruktur kan effektiviseras och genomföras på ett sätt som främjar driftsäkerhet och hållbarhet.

– SIPP kan göra omfattande datamängder till en värdefull tillgång som förenklar och effektiviserar våra kunders vardag samtidigt som det minskar riskerna för driftstörningar. I Tyskland är kraven på data- och driftsäkerhet i en uppkopplad miljö särskilt höga. Därför är det mycket tillfredsställande att vi nu etablerar oss på den marknaden med order från stora och krävande företag, avslutar Jan-Eric Nilsson.