Nyheter

Ny undersökning: Svenskarnas mobila parkeringsbeteende sticker ut jämfört med övriga Europa

En ny europeisk undersökning genomförd av techbolaget Easypark visar att varannan person i Sverige föredrar att betala för parkering med hjälp av telefonen. Undersökningen har jämfört Sverige mot övriga Norden och Sydeuropa, och siffrorna visar att svenskarnas mobila parkeringsbeteende sticker ut.

Coronapandemin har fått fler svenskar att använda sig av mobila betalningar. I första hand i samband med näthandel och mindre transaktioner, men också för att betala sin parkering. Sex av tio (61%) svenskar uppger att de använt en parkeringsapp under det senaste halvåret. Motsvarande andel i Norden är fyra av tio (41%), medan det i södra Europa är drygt tre av tio (26%).

– Att vi svenskar efterfrågar enkla och smidiga betalningslösningar är något som de flesta branscher har fått upplevt under pandemin, och parkeringsbranschen är inget undantag. Studien visar på ganska stora skillnader mellan Sverige och övriga europeiska länder, vilket tyder på att vi ligger längre fram i vår digitala utveckling och med det också vårt parkeringsbeteende, säger Anders Bäck, Sverigechef på Easypark.

Undersökningen visar att det största irritationsmomentet kopplat till parkering är att behöva leta efter en ledig parkeringsplats. En fjärdedel av svenskarna (25%) uppger att de minst en gång i månaden har svårt att hitta parkeringsplats, och var tredje person (33%) letar parkering i 5-20 minuter per gång. Möjligheten att få hjälp att hitta ledig parkeringsplats är därför också den innovation som flest efterfrågar för framtiden (35%).

– Easyparks app utvecklas ständigt med nya funktioner och underlättar idag hela körupplevelsen, inte bara vid själva parkeringen. Vår smarta och AI-baserade funktion Find som bygger på Easyparks egen data hjälper till att hitta gator som med hög sannolikhet har lediga parkeringsplatser. Detta minskar mängden bilar som cirkulerar och letar parkeringsplats helt i onödan, och bidrar därmed till mer hållbara städer och inte minst gladare bilister, säger Anders Bäck, Sverigechef på Easypark.

Varannan svensk (53%) uppger att de i framtiden, antingen som sin nästa bil eller någon gång längre fram, överväger att skaffa en elbil. Bland nuvarande elbilsägare anses dock att det finns en utmaning med att laddningen tar för lång tid, men att det också finns för få laddningsstationer.

En tredjedel (31%) av alla tillfrågade uppger att de föredrar Easyparks app, före andra tillgängliga parkeringsappar på marknaden.

Resultat från studien:

Studien visar att 61 procent av svenskarna uppger att de någon gång under de senaste sex månaderna använt en parkeringsapp. Motsvarande siffra för Norden är 41 procent och för södra Europa 26 procent.

Studien visar att 53 procent av svenskarna överväger att köpa ett elfordon antingen som nästa bil eller någon gång i framtiden.

49 procent av svenskarna anger att de föredrar att betala för sin parkering med telefonen.

61 procent av svenskarna anger att de använder mobilbetalning, såsom Apple Pay eller Swish, för mindre transaktioner. 33 procent uppger att de använder det för att betala sin parkering.

12 procent av svenskarna anser att för få laddstationer och för långsam laddning är två av de främsta utmaningarna när man ska ladda bilen på offentlig plats. 11 procent anger att det är svårt att hitta laddstationerna.

43 procent av svenskarna uppger att det är möjligheten att kunna anpassa parkeringen utan att uppsöka en parkeringsautomat som man uppskattar mest med parkeringsappar. 38 procent uppger att det är kostnadsbesparingen det innebär att enbart betala för den faktiska parkeringstiden.

Det som irriterar svenskarna mest med parkering är att leta efter en ledig parkeringsplats (35 procent) och att parkeringsplatserna är för trånga (34 procent).

Totalt uppger 26 procent av svenskarna att de minst en gång i månaden har problem med att hitta en ledig parkeringsplats. I Spanien, Italien och Frankrike är motsvarande siffra 50 procent, medan den i Norden är 22 procent. I genomsnitt lägger 33 procent av de tillfrågade svenskarna mellan 5-20 minuter på att leta efter parkering.

Den parkeringsinnovation som flest svenskar önskar är möjligheten att enkelt få hjälp att hitta lediga parkeringsplatser (35%), följt av automatisk betalning av faktisk parkeringstid (31%).

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av undersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Easypark Group under perioden 23-28 augusti 2021. Totalt omfattade undersökningen 16 574 respondenter från Danmark, Finland, Italien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Schweiz, Norge, Sverige, Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna.