Nyheter

Iterio får nationellt ramavtal för digital projekthantering

Iterio är en av fyra leverantörer som tillsammans med Tyréns tilldelats ramavtal avseende digital projekthantering på två år med möjlig förlängning om 1+1 år.

Avtalet innebär att Iterio tillsammans med Tyréns kommer stötta Trafikverket med konsulttjänster inom Trafikverkets verksamhet för digital projekthantering. Detta innebär bland annat att vara samordnande specialist för datasamordning och informationssamordning samt specialist inom BIM, CAD och GIS.

─ Digitaliseringen går som en vind genom hela branschen och är en av nycklarna till hållbara infrastrukturprojekt. Det är väldigt glädjande att vi har fått Trafikverkets förtroende under en såpass föränderlig och utmanande tid. Vi ser fram emot att vara med på resan tillsammans med Sveriges största beställare av infrastruktur, säger Pär Hagberg, chef på Tyréns avdelning för Information, strategi och samordning.

─ Trafikverket är och förblir den största drivkraften för digitalisering i anläggningsbranschen och vi ser fram emot att få fortsätta bidra till den utvecklingen. Tyréns breda kompetens inom BIM, GIS och datasamordning tillsammans med vår nationella täckning ger goda förutsättningar för en framgångsrik resa, säger Johan Asplund, affärsområdeschef på Iterio.

Genom informationshållbarhet vill Iterio och Tyréns säkerställa att den värdefulla informationen som skapas i projekten verkligen kan återanvändas vid förvaltningen av Trafikverkets anläggningar. Detta kommer att innebära fullt fokus på innovation och nytänkande vilka kommer vara ledstjärnorna i samarbetet.