Nyheter

Skistar & BIL Sweden: ”Bristen på laddinfrastruktur riskerar att hämma omställningen”

Text: Stefan Sjöstrand, vd och koncernchef, SkiStar  och Mattias Bergman, vd, BIL Sweden

”Klimattoppmötet COP 26 i Glasgow avslutades nyligen och uppfattningarna går isär huruvida mötet var en framgång eller inte. Klart är att vi alla, inklusive individer, länder och företag, måste ställa om på allvar för att tillsammans minska koldioxidutsläppen för att hålla planetens medeltemperatur under 1,5 grader. Här har vi som företagare och näringslivet i Sverige en mycket viktig roll att spela.

Fordonsindustrin är mitt uppe i en stor omställning där elektrifieringen av fordonen går fort. För personbilar har elektrifieringen kommit längst. Statistik från BIL Sweden visar en tydlig positiv trend. Hittills i år är drygt 40 procent av alla nyregistrerade bilar en laddbar bil. Av alla personbilar i trafik i Sverige är nu drygt fem procent laddbara bilar. Tyvärr hänger inte laddinfrastrukturen med i samma takt som elektrifieringen av fordonen. Det är viktigt att hela Sverige är en del av omställningen, även våra områden för fjällturism.

Som den ledande semesterarrangören inom fjällturism för Skandinavien ser SkiStar att många gäster vill göra rätt och bidra till hållbart resande. Enligt undersökningar kommer cirka 90 procent av fjällgäster med bil till Sälen, Vemdalen och Åre från hela landet och framförallt från våra storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö.

Att ta bilen till fjällen är idag oftast det smidigaste och effektivaste färdsättet, inte minst för barnfamiljer som ofta har med sig mycket packning och utrustning. Utbudet av laddpunkter i glesbygden och längst med de största vägarna är idag begränsat. Den snabba ökningen av antalet elbilar har gjort att köerna till laddstationerna vissa tider är flera timmar långa även om själva laddningen med dagens snabbladdare endast tar cirka 30 minuter i snitt för en ny elbil. Risken är att fjällturister som investerat i en elbil till nästa resa kommer att ställa sin elbil hemma och tvingas att hyra en bensinbil för att ta sig till boendet i fjällen pga bristande laddinfrastruktur.

Under sportloven transporteras ca 12 500 bilar under en och samma dag till någon av skidanläggningarna Vemdalen, Sälen och Åre. Hur kommer det att se ut och fungera inom en snar framtid när majoriteten av alla dessa bilister både behöver ladda bilen för att transportera sig till fjällen och kunna ladda på plats med dagens förutsättningar?

De satsningar som regeringen hittills har gjort är bra och är positivt för utvecklingen och omställningen mot elektrifiering. Däribland kan nämnas Klimatklivet, där aktörer kan få upp till 50 procent ekonomiskt bidrag för etablering av publika laddplatser. Även regeringens satsning för att täcka upp de ”Vita fläckar”, dvs laddning i glesbygd är bra. Vi har höga förhoppningar på den Elektrifieringsstrategi som regeringen snart ska presentera. Den bör lösa flera av de utmaningar vi här pekar på.

BIL Sweden och SkiStar vill lyfta upp några förslag på åtgärder

Ett effektivt sätt att möjliggöra för fler elektrifierade resor är att skapa ett nationellt snabbladdarnät med laddhubbar var tionde mil längs Sveriges alla Europa- och landsvägar. Varje laddhubb bör bestå av så pass många laddpunkter så att risken för köbildning minimeras. Dessutom skapas möjligheter för annan näringsverksamhet så som butiker, restauranger, caféer vid dessa laddhubbar eftersom en elbilist hellre stannar och laddar där det finns tillgång till mat, kaffe och toaletter, snarare än en plats där det enbart erbjuds elbilsladdning.

För att exempelvis täcka sträckan Stockholm-Åre skulle det räcka med sex laddhubbar där en modern elbil skulle behöva stanna och ladda en till två gånger under sin resa. Stopp som troligen ändå skulle ha genomförts även utan elbil. Från Göteborg till Åre skulle det räcka med åtta laddhubbar.

SkiStar tänker vara med och ta sitt ansvar för att fortsätta bygga ut laddinfrastrukturen vid sina anläggningar. 150 nya laddpunkter för elbilar i anslutning till anläggningar och boenden kommer stå klara till kommande vintersäsong. För att underlätta resan ytterligare för gäster till fjälldestinationer så tittar SkiStar även på att placera ut mobila snabbladdare under högsäsong vid vissa viktiga knutpunkter.

En fungerande laddinfrastruktur måste inkludera hela Sverige och inte bara runt Sveriges större städer. Ska vi ha en levande landsbygd och om det ska löna sig både ekonomiskt och klimatmässigt att resa hållbart med bilen på resan genom Sverige i framtiden måste frågan om laddinfrastruktur längst våra vägar i hela landet få högsta prioritet av våra ansvariga politiker. Sverige kommer inte att klara våra gemensamma klimatmål om inte takten för laddinfrastruktur snabbas på.”

Foto: Andreas Zetterqvist/SkiStar