Nyheter

Här är 22 svenska infrastrukturprojekt som kan hoppas på miljardstöd från EU

Regeringen har beslutat att tillstyrka 22 projekt i Sverige för vidare ansökan till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa. Trafikverket har samordnat ansökningsprocessen i Sverige.

De svenska aktörerna kommer att sammantaget ansöka om cirka 423 miljoner euro.

Utlysningen avser projekt som syftar till att bygga, utveckla, modernisera och slutföra transeuropeiska nätverket för transporter, det så kallade TEN-T nätverket. I projekten ska EU:s långsiktiga åtaganden för minskade koldioxidutsläpp beaktas och projekten ska därmed bidra till en hållbar och inkluderande tillväxt med förbättrad territoriell, social och ekonomisk sammanhållning.

Ansökningarna ska lämnas in till EU-kommissionen senast den 19 januari 2022.

Följande 22 ansökningar har regeringen tillstyrkt:

Removal of a major bottleneck between Lund and Flackarp on the Swedish Southern Main Line

Removal of a major bottleneck between Ängelholm – Maria on the Swedish West Coast Line

Varberg tunnel on the Swedish West Coast Line

The West Link – Centralstation railway tunnel

Sweden´s core network for freight, Dunsjö-Jakobshyttan & Jakobshyttan-Degerön

East link

ERTMS Onboard

Electrification of Laurila-Tornio-Haparanda railway

Digital Platform for Rail Freight

NEXT-ITS Digital Corridor (NEXT-ITS DC)

GREen Alternatives for Transport Emission Reductions from Hydrogen (GREATER4H)

CONNECT-E (general): Connecting National Networks and Enabling Cross-border Traffic – Electric in SE, DK, DE and IT

Umeå Port of the Future – for sustainable transports and modal shift in the Scan-Med Core Network Corridor

Baltic comprehensive ports for climate and environment – improvements in Port of Ystad and Port of Rauma

Clean and Efficient Multimodal Hub in the port of Trelleborg

Skandia Gateway – Work – Port of Gothenburg AB

Optimization and greening of traffic flows on the TEN-T corridors connecting Scandinavia and the Continent

SEMAS (Smart European Maritime Space)

GASA – Green Approaches to Stockholm Arlanda Airport

Sweden U-space (SUS)

HERON

AGORA –Predictable And Green Operations at Regional Airports