Nyheter

Linde utvecklar hållbara lösningar i nytt projekt för vätgas i den gotländska färjetrafiken

Linde deltar i ett nytt forskningsprojekt som leds av forskare från Uppsala Universitet (Campus Gotland) med målet att utveckla och säkerställa hållbara lösningar för vätgas i den gotländska färjetrafiken.

Hållbarhet är en viktig del av Lindes strategi. Här spelar vätgas en nyckelroll i kampen mot klimatförändringarna och kan ersätta fossila bränslen i många tillämpningar, inte minst inom den marina sektorn.

– Det är fantastiskt roligt att få möjlighet att på detta konkreta sätt kunna bidra i omställningen till den hållbara sjöfarten. Det här kommer att leda till mycket positivt för Gotland, Campus Gotland och sjöfarten i allmänhet. Genom samarbetet med våra industriella partners tillför vi stor branschkompetens och får goda möjligheter att se våra resultat förverkligas i närtid, säger projektledaren Björn Samuelsson, forskare i kvalitetsteknik vid Uppsala universitet, Campus Gotland.

Linde producerar, levererar och säljer sedan många år vätgas i Sverige och har kompetens och teknologier i hela värdekedjan; från produktion, lagring, transport och leverans till kundens applikation. Linde har sedan tidigare drivit projekt inom den marina sektorn men att använda vätgas som energibärare i en så här stor färja har inte gjorts tidigare.

– Vi är mycket glada att tillsammans med Uppsala Universitet och de andra samarbetspartnerna bidra till att skapa möjligheter för att kunna använda vätgas som fartygsbränsle. Hela den marina sektorn har behov av fossilfria bränslen, säger Stefan Peterson, Försäljningsansvarig för Linde i Sverige.

– Den största utmaningen med att producera grön vätgas är tillgången av fossilfri el, i tillräcklig mängd och effekt, till rimlig kostnad. Vi ser fram emot att samarbeta i den här processen för att utveckla och utvärdera systemlösningar för att använda vätgas, framställd med fossilfri el via elektrolys, som bränsle för den gotländska färjetrafiken, säger Ola Ritzén, Business Developer Clean Hydrogen, Linde.

– Vid vätgastillverkning via elektrolys bildas även syrgas. Den kan t.ex. användas till att förbättra havsmiljön, avslutar Ola Ritzén.

Projektet kommer att samordnas med OX2 och IVLs pågående projekt på Gotland för att undersöka möjligheten att också använda denna syrgas för att syresätta havsbotten i Burgsviken på Gotland.

Om projektet:

Energimyndigheten har inom sitt sjöfartsprogram beviljat ett tvåårigt stöd om drygt tre miljoner kronor till detta forskningsprojekt. Målet är att presentera ett komplett, hållbart och tillförlitligt bränslesystem som ska vara implementerat år 2030 för att kunna användas av nästa generations Gotlandsfärjor. Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Rederi AB Gotland/Gotland Tech Development, OX2, Linde Gas, Uniper och Bassoe Technology. Forskningen leds av Björn Samuelsson, forskare i kvalitetsteknik och Stefan Ivanell, professor i vindenergiforskning (biträdande projektledare), båda vid Uppsala universitet.

Gotland Horizon:

Gotland Horizon är Rederi AB Gotlands fartygskoncept för framtidens Gotlandstrafik. Fartyget är designat för att drivas av vätgas och blir Sveriges första storskaliga vätgasdrivna fartyg för både resenärer och frakt, med vatten som enda utsläpp. Det nya konceptfartyget möjliggör för en utsläppsfri Gotlandsresa senast 2030.

Läs mer om projektet på:

http://gotlandhorizon.se/