Nyheter

Först ut med införandet av ERTMS

Trafikverket investerar i det digitaliserade signalsystemet ERTMS för järnväg i nordligaste Sverige. Fem olika projekt drivs parallellt och är först ut i mångmiljardprojekt som på sikt ska involvera hela Sverige.

ERTMS står för European Rail Traffic Management System och syftar till en digitalisering av järnvägen i hela Europa. Det är ett EU-gemensamt signalsystem, en förutsättning för framtida automation och höghastighetsjärnvägar. Systemet ska förenkla trafikledning och underhåll och trafik mellan länder.

Det är ett teknikskifte på järnvägen, där de optiska signalerna vid spåret tas bort och ersätts med information direkt i en monitor i hytten. Man går från ett äldre system med skiftande teknik till ett standardiserat och digitaliserat system.

De nu aktuella så kallade ytteranläggningarna avser fem olika styrområden och en samlad sträcka om närmare 55 mil från Boden i söder till norska gränsen längst i norr. De omfattar sträckorna Boden – Gällivare (styrområde Polcirkeln), styrområde Gällivare, Gällivare – Kiruna (styrområde Lina), Kiruna – Svappavaara (styrområde Kiruna) samt Kiruna – norska gränsen (styrområde Björkliden).

Allt från markarbeten till hightech

Projekten omfattar såväl markarbeten som BEST-arbeten (bana, el, signal, telekommunikation).

– Vi är först ut i Sverige, berättar Jonas Hallin, Trafikverkets övergripande projektledare för de nu aktuella delprojekten i övre Norrland.

Hela den svenska implementeringen av ERTMS väntas kosta 30 miljarder kronor och vara klart omkring 2035.

– Det här är Sveriges största anläggningsprojekt, ett sätt att binda ihop Sverige med övriga Europa. Våra styrområden här i norr ska vara klara mellan 2023 och 2025. De är väldigt olika, från styrområde Gällivare som bara omfattar fyra driftplatser till styrområde Polcirkeln som omfattar 24 mil och 16 driftplatser, säger Jonas Hallin. Etapperna kommer att kosta mellan 100 och 300 miljoner styck.

– Arbetena omfattar allt från vanliga markarbeten till högsta teknologi inom signal, säger Urban Finnsson, Trafikverkets projektledare för det stora styrområdet Polcirkeln. Det handlar om kabelrännor kanalisation under spår, nya teknikhus, ledningar i luft och mark men också om ny optofiberkabel och avancerad hård- och mjukvara.

Möjliggör tätare trafik

– Projekten innebär en rad utmaningar. Dels är vi i produktion på över 50 mil järnväg samtidigt, dels varierar geografin från bergsmiljö till myrmarker, dels har vi att hantera korta byggsäsonger och ont om tillfartsvägar till arbetsplatserna. Det är en omfattande logistik och stora anläggningsmassor som ska ut.

Men nyttan med det nya signalsystemet anses stor. Tåg kommer att kunna köras tätare, vilket gör att kapaciteten på spåren ökar, trafikledning förenklas liksom underhållet av anläggningen när det mesta kan skötas på distans. För lokförarna ska jobbet bli enklare när de har all information inne i loket och inte behöver ha koll på signaler utomhus. Och det blir enklare att trafikera mellan länder.

Entreprenörer upphandlas både nationellt och internationellt och en positiv effekt av den nya tekniken är att mycken kompetens söker sig till det nya arbetsfältet.

Peder Larsson är projektledare vid GRK Rail och platschef för företagets arbete med styrområde Kiruna 2, Kiruna – Svappavaara:

– Vi utför BEST-arbeten. Det är ett ganska stort uppdrag med många olika teknikgrenar. Utmaningen är tiden, vi har kort byggsäsong och det är dåligt med tider i spår, det blir mest nattarbete. Vårt uppdrag löper under tre år. Men det är jätteroligt att få vara en del av det här spännande projektet, säger Peder Larsson som har ett tiotal man i gång.

Digitaliserad järnväg

Befintliga signalsystemet ATC närmar sig sin tekniska livslängd. ERTMS, som ska ersätta det gamla systemet finns i tre olika nivåer, nivå 1 som liknar dagens ATC-system och som använder sig av optiska signaler, medan nivå 2 och nivå 3 bygger på radiosignaler. Nivåerna skiljer sig åt när det gäller funktionalitet, mängden markutrustning och sättet som förarna får sin information. Sverige har valt nivå 2 som ger flera nya funktioner och större flexibilitet.

FAKTA:

Byggherre: Trafikverket Region Stockholm

Markentreprenörer olika etapper: BDX Företagen, R&R Markentreprenad

BEST-entreprenörer olika etapper: BDX Företagen, GRK Infra, Infranord, Omexom

Kostnad: Mellan 100 och 300 MSEK per styrområde

På bilden: Nordligaste Sverige är först ut när Trafikverket förbereder införandet av signalsystemet ERTMS

Foto: Tomas Bergman