Nyheter

Bosch växer med smarta lösningar inom IoT och AI

På årets teknikmässa CES i Las Vegas fokuserar Bosch på klimatåtgärder och lösningar som ger människor ökad livskvalitet. På mässan presenteras även resultatet från den omfattande undersökningen Bosch Tech Compass.

– Vi tror att Artificiell Intelligens (AI) och Internet of Things (IoT) är det bästa sätten att leverera mervärde på riktigt. Vi digitaliserar systematiskt vår kärnverksamhet för att öka nyttan för våra kunder. Framöver strävar vi även efter att omvandla försäljningen av varje digital produkt till tjänstebaserade intäkter, säger Tanja Rückert, Bosch Group’s chief digital officer.

I hemmet, på resan, på jobbet, på sjukhuset eller till och med i en omloppsbana i rymden: Bosch uppkopplade lösningar förbättrar vardagen för mängder av människor världen över. Företaget utvecklar därmed nya affärsområden inom mjukvara, tjänster och licenser. Samtidigtintensifieras kopplingen mellan IoT och AI.

– Vi ser kombinationen av AI och IoT som nyckeln till att skapa största möjliga nytta för användarna av dessa teknologier. Förutom att vi kan utveckla nya affärsmodeller, hjälper det oss att erbjuda bättre produkter och lösningar som ger verkligt mervärde för både individer och samhället som helhet, säger Tanja Rückert.

Stärkt expertis inom mobil mjukvara: Bosch formar framtiden redan idag:

Från och med 2022 blir alla Bosch elektroniska produktklasser anslutningsbara.

Bosch Center for Artificial Intelligence (BCAI) har etablerat företaget som en stark aktör inom AI och bidrar idag med 300 miljoner euro till resultatet.

Bosch investerar varje år mer än fyra miljarder euro i mjukvaruexpertis, varav cirka tre miljarder går till verksamheten inom mobilitet.

Under dotterbolag ETAS GmbH kommer Bosch i framtiden utveckla och sälja fordonsprogramvara, mellanprogram, molntjänster och utvecklingsverktyg för internationell tillämpning.