Nyheter

Beskatta inte biodrivmedel som fossila

”Den 1 januari höjdes reduktionsplikten. Vad få vet är att det som för 20 år sedan var fossil bensin och diesel i dag är produkter med upp till 40 procent hållbara biodrivmedel i. Det finns hinder som måste röjas så att den gröna omställningen kan fortsätta.”

Det skriver Ebba Tamm och Sofie Quant från Drivkraft Sverige i en debattartikel i Expressen:

”Reduktionsplikten betyder att alla drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats. Reduktionen beräknas per år utifrån att de biodrivmedel som blandas in ska reducera de fossila utsläppen av växthusgaser jämfört med om hela produkten hade varit helt fossil.”

”Men det finns hinder som behöver röjas för att fortsatt kunna utveckla, tillverka och distribuera hållbara förnybara drivmedel:”

”– Som det ser ut i dag måste förnybara hållbara biodrivmedel som blandas in beskattas som det fossila drivmedel som det ersätter, i bensin och diesel. Enligt Energiskattedirektivet, ETD ska hållbara biodrivmedel betala skatt som den produkt som den ersätter. Vi tycker att hållbara biodrivmedel som innebär klimatnytta också ska få fördel framför fossila och det är något som vi försöker påverka genom förändringar i Energiskattedirektivet ETD.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.expressen.se/debatt/ge-klimatnyttiga-drivmedel-fordel/