Nyheter

Dieseldebatten går vidare: Entreprenörerna får bära kostnaderna

Den senaste tidens prisutveckling på bränsle är en del av klimatomställningen som pågår. Högre energipriser, en ökad reduktionsplikt med dyra tillsatsmedel och en samtida skattehöjning skapar en ”perfekt storm”. Och det är entreprenörerna som får betala notan.

BDX Företagen AB finns på 13 orter i norra Sverige och är en av de största leverantörerna av maskin-, entreprenad- och logistiktjänster. På mer än hälften av de här orterna har företaget större eller mindre snöröjningsuppdrag. Just snöröjningsuppdrag har hamnat i fokus då dessa är fordonsintensiva och avtalen är ofta konstruerade med indexreglering en gång per år.

– Vi har exempel på avtal som tecknades i somras där index först regleras i oktober/november i år, 16-17 månader efter avtalstecknande. Sedan avtalen tecknades har priset på diesel stigit med nästan 6 kronor litern och HVO100 ännu mer. En hjullastare som drar 15 liter per timme vid snöröjning får en merkostnad på 90 kronor per timme, den marginalen finns helt enkelt inte, säger Catrin Ingvarsson, tf. vd BDX Företagen AB.

I offentliga upphandlingar är det vanligaste att det sker indexreglering en eller par gånger per år. Generellt har avtal historiskt grundats i att energipriserna har varit stabila. Därav har det varit relativt säkert både för kunden och entreprenörer att ha denna typ av avtal.

– Tyvärr saknas nu förutsägbarheten både för oss och för våra kunder. Med de stora svängningar som har varit i energipriserna det senaste året skulle vi hellre se en månatlig avstämning kring de rörliga kostnader som energipriset utgör. Det jämnar ut rörligheten i energipriset, både för oss och för kunden, säger Catrin Ingvarsson.

Catrin Ingvarsson varnar för att osäkerheten kan riskera att driva upp priserna i framtida upphandlingar.

– Effekten framåt kan komma att bli att branschen kommer att lägga på en riskpremie för att säkra lönsamheten i uppdragen, vilket riskerar att driva upp priserna i onödan.

BDX har som en av tio delägare skrivit på TRB Klimatprotokoll, vilket i korthet innebär att företagen tillsammans ska reducera de fossila koldioxidutsläppen på transporter med 70% till 2026, jämfört med utgångspunkten 2010. Betydligt snabbare än det nationella målet som är 2030. Hittills har BDX och BDX medleverantörer minskat koldioxidutsläppen med 43,2 % jämfört med 2010.

– Vi är för klimatomställningen men i norra Sverige saknas tyvärr infrastrukturen för alternativa drivmedel som exempelvis fordonsgas och el. Därför har vi inga andra alternativ än att köra med diesel. Och nu känns det som om vi straffas när vi inte har något val, säger Catrin Ingvarsson.

Hur ser du på den framtida utvecklingen?

– Det är inte rimligt att företagen ska bära så stor del av merkostnaderna för klimatomställningen. Det jag efterlyser nu är att staten går in och kompenserar företagen, alternativt sänker skatten på drivmedel. Annars är risken att många mindre företag i branschen kommer att slås ut. Sedan är det av yttersta vikt att förutsättningarna för alternativa drivmedel byggs ut för att vi ska kunna ställa om på riktigt, avslutar Catrin Ingvarsson.