Nyheter

Mölndals stad utvecklas till en ny kollektivtrafikknutpunkt

Mölndals stads arbete med en ny station för järnväg mellan Göteborg och Borås är en betydelsefull pusselbit i arbetet med att förverkliga visionen för den nya stadsdelen Forsåker.

Under 2022 går projektet in i en ny och mer detaljerad fas.

Trafikverket planerar för en ny järnväg mellan Göteborg och Borås. I planen ingår ett stopp på Mölndals station. Den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås är en del av stambanorna som ska knyta ihop storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Att Mölndal får en station på sträckan innebär stora möjligheter för kommunen. Planerna för den nya järnvägen har kommit långt. Under 2022 går projektet in i en ny och mer detaljerad fas där Trafikverket statar upp arbetet med järnvägsplanen.

För att möta Trafikverkets planering har Mölndals stad bildat en projektorganisation som vi kallar Järnväg i Mölndal.

– Att vi går in i skedet med järnvägsplanen innebär att vi får besked om var järnvägen ska gå inom den korridor som sedan tidigare har varit utpekad, säger Catarina Nyberg, projektledare för Järnväg i Mölndal.

– Stationen kommer byggas ut kraftigt, vi kommer gå från dagens två spår och en plattform till sex spår och tre plattformar. De nya spåren ska placeras öster om de nuvarande spåren. Antalet resenärer kommer öka markant vilket innebär att stationens ytor behöver byggas ut för att möta ett ökat behov. Det är viktigt att stationsområdet utformas så att den både blir en attraktiv bytespunkt och kopplar an till staden på ett bra sätt, avslutar Catarina Nyberg.