Nyheter

Viktigt med planeringen av växter

När det kommer till planeringen av trädgården och andra typer av arrangemang för växter är det viktigt att se helheten. Det kan därför vara bra att be om råd och tips för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Det finns några typer av växter som alltid är bra att inkludera:

Lagerhägg

Det finns olika typer av lagerhägg men de olika arterna har gemensamt att det är en snabbväxande häck. Denna häck används ofta i trädgårdar exempelvis för att minska insyn eftersom den växer så pass fort. Lagerhägg kan växa upp till 60 cm per år och om häcken inte klipps kan den till och med växa så mycket att den blir mer som ett träd i utformningen.

Garmundo kan du hitta lagerhägg samt andra typer av växter.

Ligusterhäck

Ligusterhäcken är en annan populär häck som är snabbväxt och mycket lätt att sköta. Den trivs i stora delar av landet och är därför populär i trädgårdar. Den tål ett omväxlande klimat och föroreningar och kan klippas till i olika former för den som önskar. Ligusterhäcken kan bli upp till tre meter hög.

Tuja

Tuja är något man ser i många trädgårdar i Sverige, den växter inte fritt. Tuja ingår i barrträdsläktet och behöver med andra ord inte beskäras som andra häckar utan det räcker med att man “putsar” den. En tuja är mycket lättskött då det i princip inte krävs särskilt mycket arbete. Tujan passar perfekt året runt då den tål såväl ett varmt och kallt klimat och är grön året runt. Tujan är bra som insynsskydd eftersom den är tät och kan bli upp emot fem meter hög.

Välja rätt häck

Oavsett om du ska planera din trädgård eller något annat arrangemang krävs det att du har i åtanke vilka typer av växter du ska välja. Är syftet till exempel insynsskydd är det fördelaktigt att välja en häck som är tät och snabbväxt. Ett tips är att då och då trimma häcken eftersom det är större sannolikhet att häcken då växer sig tätare. Om du behöver råd och tips kring plantering och planering av din trädgård finns det professionell hjälp att få. Dessa personer är utbildade och kan se över vilka resurser som behövs och vilka typer av växter din trädgård kan trivas med.