Nyheter

Fler broreparationer till SVEAB Järnväg

SVEAB Järnväg fortsätter att reparera järnvägsbroar i norra Sverige genom två nya tilldelningar:

Reparation av bro vid Skellefte älv i Slind

Arbetet innefattar slammning av stöd 2 och 3, betongreparation och slammning av frontmur/vingmur/landfästen, förstärkning av stöd 4 genom spännstag och spännkablar samt pågjutning.

Reparation av bro vid Borgforsen

Arbetet innefattar betongreparationer och pågjutning av skivpelare belägna i vatten, betongreparationer på trågbalkens över yta, insida och utsida samt balkarnas ändar på norra sidan, isolering av jordsida ändskärmar, slamning av delar av trågbalken samt luftsida ändskärmar, målning av räcken.

Beställare: Trafikverket

Båda reparationerna ska utföras med start i vår och avslutas i höst.