Nyheter

Fyra startups utvalda för att skapa innovativa och hållbara mobilitetslösningar

Artificiell intelligens i mjukvara för drogdetektering, globala digitala identitetslösningar, realtidskommunikation mellan fordon av olika märken, och mjukvara som upptäcker hälsorelaterade försämringar som kan påverka körförmågan.

Det är innovationerna som väckte störst intresse bland MobilityXlabs partners i årets första uttagning. Svenska Eyescanner, 12iD och Detectivio, samt amerikanska Aiden har nu blivit inbjudna att samarbeta med de sex världsledande industriföretagen i minst sex månader.

Eyescanner, grundat av två svenska entreprenörer, fokuserar på AI i mjukvara för drogdetektering.

– Eyescanners innovation löser bristen på teknologi i fordon för att upptäcka drogpåverkade förare. Droger påverkar det centrala nervsystemet, något som reflekteras i ögats reaktioner och rörelsemönster. Vi har utvecklat en lösning som använder maskininlärning för att upptäcka drogpåverkan genom att filma en sekvens av förarens ögonrörelser. Det är inget som märks av individen, och den skyddar också användarnas integritet, säger Jenny Johansson, medgrundare och tidigare anställd på Säpo, i en kommentar. Jenny Johansson fortsätter; 

–Vi ser fram emot att samarbeta med några av de största aktörerna i bilindustrin. MobilityXlab ger oss access från första dagen till de rätta specialisterna, något som är svårt att få genom några telefonsamtal till företagets kontor, eller via sökande på LinkedIn.

Startupbolag från hela världen har sökt till MobilityXlab, där ett eventuellt deltagande är avgiftsfritt. Totalt har man nu 12 bolag i programmet, då utvärdering fortfarande pågår av innovationer som valdes in 2021.

– MobilityXlabs partners delar målsättningen att öka innovationstakten för renare, säkrare och mer effektiva mobilitetslösningar. Genom att arbeta tillsammans, med startupbolag från hela världen, får vi ut än mer av vår egen samlade potential, säger Jonas Ekmark, Head of Collaboration and Technology på Zenseact och ordförande i MobilityXlab.

Öppen samarbetsplattform ett framgångsrecept

Det unika med MobilityXlab är närheten till sina världsledande industripartners, vars representanter är mycket involverade i verksamheten i allt från att screena nya sökande till att leda samverkansprojekten.

Denna innovationshub från Lindholmen Science Park i Göteborg, har lyckats bygga ett dynamiskt ekosystem med visionen om en öppen samarbetsplattform; en mötesplats som öppnar för innovationer och lösningar för ökad global konkurrenskraft inom framtidens mobilitet.

Urval till MobilityXlab görs två gånger årligen, med alla partners djupt integrerade i processen.

– Arbete med innovation handlar inte bara om vad företagen gör själva, utan också om vilka partners de har tillgång till och kan samarbeta med, säger Katarina Brud, MobilityXlab.

MobilityXlab i korthet

MobilityXlab är en innovationshub som grundades i oktober 2017 av industribolagen Ericsson, Veoneer, Volvo Cars, Volvo Group och Zenseact. CEVT anslöt i december samma år. Under MobilityXlabs första fyra år har innovationshuben fått ansökningar av startupbolag från mer än 50 länder, bjudit in 65 att delta vilket lett till mer än 69 koncepttest (PoC) och 12 kommersiella kontrakt/ partnerskap.

MobilityXlab drivs av Lindholmen Science Park med stöd från Vinnova och Västra Götalandsregionen:

www.mobilityxlab.com