Nyheter

Konecranes levererar tre spårbundna portalkranar

Port of Virginia i USA har beställt tre spårbundna Konecranes-portalkranar till sin Norfolk International Terminals (NIT)-anläggning. Detta följer på det framgångsrika införandet av fyra spårbundna Konecranes-portalkranar med liknande konstruktion vid Virginia International Gateway (VIG).

Beställningen bokades i november 2021 och kranarna kommer att levereras i slutet av 2023.

Port of Virginia är en långvarig kund hos Konecranes. De har en flotta om 116 automatiska spårbundna Konecranes-portalkranar (ARMG) vid containerterminalerna Norfolk International (NIT) och Virginia International (VIG). De nya kranarna kommer att användas väldigt lika som hamnens nuvarande spårbundna Konecranes-portalkranar. De kommer att lasta och lossa tåg och terminallastbilar som tjänar hamnens kunder i Mellanvästern och Ohiodalen.

De nya spårbundna Konecranes-portalkranarna kommer att fjärrstyras via en ledningscentral, så de har inga hytter. De kommer att lyfta containrar 1-över-2 högt och hantera dubbelstaplade tåg med en lyfthöjd på 12,2 m, ett spann på 23,5 m och en räckvidd på 13 m.

– Port of Virginia har växt och blomstrat med Konecranes containerhanteringsteknik. Vi söker hela tiden nya sätt att förbättra vår containerhantering med allt som står till vårt förfogande, inklusive de möjligheter som Konecranes teknik medför, säger Rich Ceci, Sr Vice President Technology and Projects vid VIG.

I januari 2018 påbörjades arbetet med ett optimeringsprojekt av terminalen värt 452 miljoner USD vid NIT. Detta ökade terminalens kapacitet med 46 procent med samma avtryck som tidigare. NIT har direkt järnvägsåtkomst från hamnen till Norfolk Southerns Heartland Corridor, vilket möjliggör dubbel stapling med två dagars leveranstid till marknader i inlandet. Dessutom ger NIT tillgång till järnvägsnätet CSX Intermodal. De utökade järnvägstjänsterna är avgörande för hamnens kunder i Mellanvästern och Ohiodalen.

Den senaste beställningen av utrustning från Konecranes utgör en fortsättning av hamnens investeringar i sina terminaler. De spårbundna portalkranarna är del av en utbyggnad värd 80 miljoner USD av den centrala bangården vid NIT, som när den är klar kommer att kunna hantera mer än 600 000 lyft årligen.

Konecranes starka fokus på kunder och åtagande för affärstillväxt samt kontinuerlig förbättring gör bolaget till en ledare inom lyftindustrin. Detta understöds av investeringar i digitalisering och teknik samt av vårt arbete för effektivare materialflöden genom lösningar som stöder en koldioxidsnål ekonomi och främjar cirkularitet och säkerhet.