Nyheter

Ny medlem i Svensk Sjöfart

Hansa Destinations är det nystartade rederiet som ägs av Destination Gotland. Nu har rederiet blivit medlemmar i Föreningen Svensk Sjöfart, något dess styrelseordförande Håkan Johansson ser som en självklarhet.

– Det är självklart för oss att bli medlemmar i föreningen. Vi tycker att man bör stärka sjöfarten som näring och skapa bättre förutsättningar för sjöfarten. Det handlar både om att på detta vis minska klimatavtrycket från transporter överlag och för att möta framtidens transportbehov. Vi vill att näringsvillkoren för svensk flagg ska bli likjämställda med de näringsvillkor för övrig europeisk sjöfart så att vi kan konkurrera på lika villkor, säger Håkan Johansson, styrelseordförande för Hansa Destinations och VD för Rederi AB Gotland.

Hansa Destinations kommer att trafikera Rostock och Nynäshamn med svenskflaggade fartyg.

– Det är ca 100 anställda för tillfället där merparten arbetar ombord. Vi samarbetar mycket med Destination Gotland och den nya färjelinjen har en stor fördel i att man kan kombinera anlöp i Visby på vägen mellan dessa destinationer. Huvudfokus för oss är att möta efterfrågan på transporter i Stockholmsregionen, Europa och ner mot kontinenten. Merparten av intäkterna väntas komma från frakt, trailers och lastbilar, men det finns även möjligheter att resa som vanlig passagerare. Linjen avgår på kvällen och ankommer på lunchtid dagen efter, vilket gör det möjligt att köra längre ner i Europa eller längre upp i Sverige på ankomstdagen. Är man inte i behov av hytter får hela 1500 personer plats, men vi räknar med att merparten önskar en hytt och att vi då kan ta max 400-500 passagerare, säger Håkan Johansson.

Även framöver är det hållbarhet som står högst upp på agendan, men också en förhoppning om att expandera verksamheten.

– Vi har volymer som ökar och det är positivt, men vi måste fortsatt ha tålamod och tänka långsiktigt. Vår plan är att så småningom kunna växla upp till två fartyg och erbjuda marknaden dagliga linjer i både riktningar. Sedan har vi en plan om att investera i framtidens miljövänliga sjöfart även här. Vår klimatfärdplan och de planer vi har i Destination Gotland gällande klimat har vi även i Hansa Destinations. Destination Gotland har nyligen tagit leverans av två nya fartyg som drivs av LNG men vi har också som första större rederi en kontinuerlig inblandning av biogas. Idag är inblandning på ca 10 procent biogas och vi hoppas kunna öka detta. Vi tittar även på att utveckla fartygsdesignen för att få ner utsläppen ännu mer, säger Håkan Johansson.