Nyheter

Stort intresse för personliga registreringsskyltar

Det finns nu 23 869 personliga registreringsskyltar i Sverige. Det är den högsta siffran hittills. Under 2021 beviljade Transportstyrelsen 3 510 ansökningar om personlig registreringsskylt vilket bekräftar att det stora intresset från året innan fortsätter att hålla i sig.

2020 och 2021 är de två år då flest personliga skyltlicenser beviljats hittills. Totalt finns idag 23 869 personliga skyltar och 18 195 av dem används för närvarande på ett fordon i trafiken.

– Det är personnamn som är den vanligaste teckenkombinationen när man ansöker om personliga skyltar. Vanligt är också namn eller beteckningar på olika bilmodeller, men där sätter ofta bilmärkesinnehavaren stopp då det krävs godkännande från dem, säger Daniel Augustini, tillförordnad sektionschef på Transportstyrelsen.

Möjligheten att skaffa en personlig registreringsskylt infördes 1988. Det kostar idag 6 200 kronor och rätten gäller i tio år. Därefter är det möjligt att förlänga licensen ytterligare fem eller tio år mot ny avgift. Skylten får ha mellan två och sju tecken, kombinationen får inte kunna misstas för ett vanligt registreringsnummer eller vara sådan att den kan medföra olägenhet eller väcka anstöt. Om kombinationen motsvarar ett varumärke krävs godkännande av den som har rätten till det.

Kraftig ökning av antalet avslag

Det är enkelt att ansöka om personlig skylt. Det görs genom Transportstyrelsens e-tjänst ”Personlig skylt”. Just att det är enkelt och kostnadsfritt att skicka in en ansökan är emellertid också en trolig förklaring till att antalet avslag på grund av att kombinationen kan väcka anstöt har ökat kraftigt. Under 2021 avslogs 211 ansökningar av det skälet. En fördubbling jämfört med 2019.

– Känslan är väl att folk testar oss i högre utsträckning och att vi får ta emot många ansökningar som inte alltid känns helt seriösa, säger Daniel Augustini.

Bidrar till ökad trafiksäkerhet

Av avgiften används 600 kronor för administration. Resterande del går in till Skyltfonden som administreras av Trafikverket. Två gånger om året betalar Trafikverket ut medel ur fonden till olika projekt som kan höja trafiksäkerheten inom vägtrafiken. Under de senaste 10 åren har Trafikverket betalat ut över 90 miljoner kronor från fonden.

– Det är inte alla som är medvetna om det, men den som väljer att skaffa en personlig registreringsskylt får inte bara ett personligt utseende i trafiken. Man är också med och bidrar till ökad trafiksäkerhet, säger Daniel Augustini.