Nyheter

Trivector Traffic blir medarbetarägt

Strax före jul köpte medarbetare som varit med under ett antal år Trivector Traffic av grundarna. Detta skifte har från starten varit del grundarnas vision för företaget, vilket nu realiserats.

– Det har varit en fantastisk resa vi gjort, säger Christer Ljungberg, en av Trivectors grundare. Från starten i Lund 1987 till den successiva och organiska tillväxten via kontoren i Stockholm och Göteborg.

– Vi som tar över känner oss fantastiskt glada över att vara en del av den fortsatta utvecklingen av Trivector Traffic, säger Lena Smidfelt Rosqvist, nytillträdd VD för Trivector Traffic. Med alla engagerade och kompetenta medarbetare ser vi fram emot ytterligare minst 34 framgångsrika år.

Grundarna Christer Ljungberg och Per Gunnar Andersson kommer finnas kvar i Trivector Traffic som seniora konsulter och rådgivare, såväl internt som för externa kundprojekt.

I samband med köpet har Trivector-koncernen omvandlats till Trivector-gruppen.

Processerna att ändra ägandet i Trivectors två andra verksamhetsbolag – Trivector LogiQ och Trivector System –  pågår och förväntas bli genomförda under våren 2022.

Om Trivector:

Trivector består av tre delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector Traffic – Trafik, transport & miljö Trivector System – IT-system för kollektivtrafik Trivector LogiQ – Verksamhetsutveckling Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen, kärnvärdena och de policies som följer ur dem.