Nyheter

Nu utreds fossilfritt flyg i norra Sverige

Tillsammans med Umeå kommun ska Swedavia, Biofuel Region, forskningsinstitutetet RISE och RISE Processum under ett års tid utreda möjligheterna och utöka efterfrågan av fossilfritt flyg i norra Sverige.

– I norra Sverige har vi en unik förutsättning att bidra till utvecklingen av fossilfritt flyg, både genom tillgång till grön el och lämpliga avstånd för elflyg men också att biodrivmedel för flyg kan utvecklas regionalt genom att förädla restprodukter från skogsindustrin. Detta möjliggör att vi i framtiden kommer att kunna erbjuda fossilfritt flyg för medborgare och företag i norra Sverige, säger Mårten Bäck, ny projektledare för Fossilfritt flyg i Norra Sverige.

Undersöka förutsättningarna för fossilfritt flyg

Energimyndigheten har beviljat projektet ”Fossilfritt flyg i norra Sverige” finansiering med 9,5 miljoner kronor. Projektet bedrivs av Umeå kommun tillsammans med Swedavia, BioFuel Region, forskningsinstitutet RISE och RISE Processum, som ska undersöka förutsättningarna för flyg med biodrivmedel, el och vätgas.

– Det är glädjande att vi får samarbeta med så viktiga och insatta aktörer. Det är även helt i linje med Umeå kommuns klimatfärdplan och bidrar till att skapa en hållbar regional tillgänglighet för norra Sverige, säger Janet Ågren, (S), ordförande, kommunstyrelsens planeringsutskott, som står bakom projektansökan.

Stärka tillgängligheten för norra Sverige

Projektet är en genomförbarhetsstudie vars övergripande mål är att analysera och utvärdera förutsättningarna för omställningen till fossilfritt flyg i ett efterföljprojekt.

Projektet identifierar starka och svaga sidor, möjligheter och risker samt nödvändiga resurser för ett efterföljande projekt.
Projektets övergripande målsättning är att konkretisera de åtgärder som krävs för att uppnå de övergripande nationella målsättningarna för att utveckla ett fossilfritt flyg och stärka tillgängligheten till, från och inom norra Sverige.

– Det finns en stor potential och ett stort kunnande i regionen när det gäller biodrivmedel som kan användas för att utveckla och bidra till flygets klimatomställning. Nyttjandet av restflöden från skogsindustrin har en stor affärspotential för industrin i norr, säger Johan Börjesson, gruppchef, RISE Processum.

– Det är viktigt att komma ihåg att alla transportslag behövs. Flyget har en viktig roll i klimatomställningen, inte minst för kompetensförsörjningen som tillgodoses genom regionala resor där avstånden kan var ganska långa och tidsvinsterna blir stora, säger Arne Smedberg, VD, BioFuel Region.

Klimatreducering möjlig redan i dag

– Utvecklingen av fossilfritt flyg går fort nu. Redan till år 2025-26 kommer det finnas godkända el-flygplan. Vi skapar förutsättningar för att välkomna den trafiken på Swedavias flygplatser. Företag, organisationer och även privatpersoner kan till exempel genom de flesta flygbolag eller via Fly Green Fund och Swedavia redan idag klimatreducera sina utsläpp med flyg genom att köpa biodrivmedel, säger Bengt-Ove Lindgren, flygplatschef för Umeå Airport, Swedavia.

Fakta Fossilfritt flyg i norra Sverige:

Projektets namn: Fossilfritt flyg i norra Sverige – en genomförbarhetsstudie
Tid för projektet: 2021-07-05−2022-12-31
Budget: Cirka 11 miljoner kronor
Parter: Umeå kommun (huvudsökande), BioFuel Region, RISE, RISE Processum och Swedavia