Nyheter

KNAPP ser över strategin för den nordiska verksamheten

Den nordiska, såväl som den internationella, marknaden för intralogistiska lösningar är sedan flera år tillbaka inne i en stark tillväxtfas.

Inte minst med tanke på det förändrade köpmönstret vi sett under pandemin. Även KNAPP koncernen har utvecklats extremt positivt och stärkt positionen som ledande teknologi-partner för avancerad automation i sina kunders värdekedja.

KNAPP fokuserar nu verksamheten i Norden för att möta marknadens framtida behov av nya förbättrade logistiklösningar och samtidigt kunna erbjuda en ännu bättre service och underhållsverksamhet för våra befintliga kunder.

– Vi kommer därför stärka vår närvaro och utöka vår verksamhet i de nordiska länderna. Parallellt kommer vi koncentrera tillverkningen till koncernens gemensamma produktionsanläggningar, vilket innebär viss övertalighet, säger Mikael Holmqvist, Managing Director, KNAPP AB.

Som ett led i en fortsatt satsning i Norden kommer verksamheten flytta och ett nordiskt huvudkontor etableras i Malmö, med närhet till Köpenhamn och Kastrups flygplats. I samband med detta kommer ett flertal nya kompetenser rekryteras inom bland annat lösningsdesign, projektledning och andra kund-nära roller.

– Vi ser med tillförsikt fram emot att fortsätta utveckla vår ledande position och växa KNAPP Nordics och vårt partnerskap med både befintliga och nya kunder, avslutar Mikael Holmqvist.