Nyheter

Debatt: ”Infrastruktur­nota riskerar att fördubblas”

”En ny studie pekar på stora risker för kraftiga underskattningar av kostnaderna för infrastruktur­projekt.”

Det skriver Jan-Eric Nilsson, professor emeritus i transport­ekonomi, Statens väg- och transport­forsknings­institut i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet:

”Regeringen har anvisat 437 miljarder till infrastruktur­satsningar för den kommande tolvårs­perioden. I december redovisade Trafikverket sitt förslag till vilka väg- och järnvägs­investeringar som bör prioriteras inom denna ram. Här ingår exempelvis utbyggnaden av stambanorna mellan Stockholm, Göteborg och Malmö och färdig­ställandet av Norrbotnia­banan.”

”En ny studie som jag varit med om att författa pekar på stora risker för att projektens beräknade kostnader kraftigt underskattats. Genom att följa upp kostnads­utvecklingen i sex stora infrastruktur­projekt från besluts­tillfälle till slutkostnad framgår att projekten fördyrats med i genomsnitt 124 procent. Tabellen nedan visar att statskassan belastats med 80 i stället för beräknade 30 skatte­miljarder. Ökningen är exempelvis större än Sveriges bidrag till EU under 2022. Ett exempel är Norra länken i Stockholm. Beslut om att bygga fattades 1991, och när bilarna började rulla 2014 hade kostnaderna växt med 259 procent i reala termer. En huvud­anledning var upprepade omtag under planerings­arbetet.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/infrastrukturnota-riskerar-att-fordubblas