Nyheter

Havator investerar i eldrivna kranar

Det är ett viktigt steg för att möta efterfrågan hos de kunder som vill medverka till den gröna omställningen i samhället. Det är tre nya eldrivna kranar av typen larvkran som väntas inom kort och kommer finnas tillgänglig på hela svenska marknaden.

En av dem är en ny typ av kran som är anpassad till inomhusmiljö och installationsarbeten.

– Vi står inför en miljöomställning och vi vill anpassa vår verksamhet för att bidra till minskade utsläpp och bli mer miljöanpassade. Generellt ställs det högre miljökrav för varje dag som går och därför har vi valt att köpa in eldrivna kranar. Med de stora investeringarna vi nu gör, så tar vi ett kliv i rätt riktning och vi har mötts av mycket positiv respons från våra kunder, säger Fredrik Rudolfsson, affärsområdeschef larvkranar Havator AB. 

De eldrivna larvkranarna är av märket Liebherr och har en lyftkapacitet på 160 respektive 250 ton. De fungerar på samma sätt som motsvarande dieseldrivna förutom att de drivs helt och hållet på el och batteripaket. Förutom minskade utsläpp är de näst intill ljudlösa, klarar minus 25 grader utan påverkan på batteriet som också är återvinningsbart.

De lämpar sig för byggnationer med prefabricerade betongstommar, exempelvis vid byggandet av flerfamiljshus och industribyggnader samt vid infrastrukturprojekt och hamnarbeten.

Den mindre larvgående lastbilskranen, av märket Palfinger, klarar 30 ton och går att använda i inomhusmiljö vid exempelvis montage- och installationsarbeten.

– Det känns riktigt bra att vi kan erbjuda 100 procent eldrivna kranar till våra kunder. Flera av dem genomför bygg- och industriprojekt inom hållbar omställning. Ett viktigt steg i vårt hållbarhetsarbete och att vi kan bidra till sänkta utsläpp, säger Henrik Modéer, vd Havator AB.