Nyheter

MTRX satsar på förtätad trafik

MTRX släpper vårens biljetter och satsar samtidigt på en förtätad trafik under intensiva reseperioder. Sedan den 1 januari ökas antal avgångar under eftermiddagarna måndag till torsdag. Även påskhelgen får fler avgångar än normalt.

Efterfrågan på hållbara resor ökar och sista kvartalet 2021 var resorna hos MTRX tillbaka på 2019 års nivåer. Den starka efterfrågan på resor gör att MTRX nu utökar antalet avgångar under vårens mest intensiva reseperioder.

– När flera tågbolag nu väljer att ställa in eller minska biljettutbudet gör vi det motsatta och ökar istället tillgängligheten. Vi ser att det finns en stark efterfrågan på att resa med oss, vilket vi kan härleda till att vi är det punktligaste alternativet på sträckan Stockholm-Göteborg och att många reser med oss för den höga service vi erbjuder, säger Joakim Sund, vd för MTRX.

Fler nyheter i vårens tidtabell

Bland nyheterna i vårens tidtabell sätter MTRX in ett nytt eftermiddagståg måndag till torsdag kl. 13:50 från Stockholm med retur från Göteborg kl. 18:29, ett tåg som tidigare bara gick på fredagar.

Bolaget gör också en generell trafikökning i slutet av perioden. För resenärer från Göteborg innebär den nya tidtabellen att bolaget kommer att köra trafik med ca 1½ timmas intervall på eftermiddag/kväll måndag till fredag. Under påsken körs full trafik på skärtorsdagen och annandag påsk, för att möta behovet under de stora resdagarna.

Bland nyheterna finns också Flemingsberg, Katrineholm och Falköping som nya destinationer på sträckan. Förra året återupptog man också Solna för att möta kundefterfrågan.