Nyheter

Det mest punktliga bolaget på sträckan Stockholm-Göteborg

Siffror för helåret visar att MTRX uppnår en punktlighet om 86 procent. Detta innebär att MTRX, för femte året i rad, toppar listan bland tågbolag som trafikerar samma sträcka.

– Att vara det punktligaste tågbolaget fem år i rad känns fantastiskt bra. Om tåget på riktigt ska kunna konkurrera med andra transportmedel är det avgörande att våra resenärer kan lita på att de kommer fram i tid. För oss är tidtabellen mycket mer än tider att passa, det är ett centralt styrdokument och något som dagligen mäts och följs upp, säger Joakim Sundh, VD för MTRX.

Siffror* för helåret 2021 visar att MTRX uppnår en punktlighet om 86 procent mätt som ankomst inom 5 minuter på sträckan Stockholm-Göteborg. Mätt på ankomst inom 15 minuter, som är standard inom flyget, når MTRX en punktlighet om 93%.

– Vårt fokus under pandemin har varit att erbjuda ett tryggt och säkert resande. 2021 var året då vi gick från en passagerarbegränsning på 50 procent på grund av den rådande situationen, till en kraftig efterfrågan på resor i takt med att allt fler vaccinerades och restriktionerna lättade. Nu hoppas jag att vaccinationsgraden ökar ytterligare så att vi inom en snar framtid kan återgå till en mer normal tillvaro. Vi är redo att ta oss an 2022 och ser fram emot att fortsätta utveckla det hållbara resandet, avslutar Joakim Sundh.

*Siffror i sammanställningen är hämtade från Trafikverket och Flighstats.comRyanair redovisas inte då statistik enbart finns för 2 månader. BRA redovisas inte då statistiken är ofullständig. För FlixTrain avser siffrorna perioden aug-dec 2021.