Nyheter

Fyrspårsbygget Malmö-Lund planeras om

Arbetet med järnvägstunneln i Åkarp kommer att ta längre tid än beräknat och bygget av Fyrspåret måste därför planeras om. Det innebär trafik på tillfälliga spår ett år till. Men Fyrspåret försenas inte, alla spår och stationer kommer vara klara i oktober 2023.

Orsaken till att Fyrspårsbygget planeras om är kvalitetsbrister i Åkarpstunneln som upptäcktes när Trafikverkets entreprenör grävde ur tunneln i höstas. Trafikverkets utredning visar att betongkonstruktionen i tunneln inte lever upp till Trafikverkets krav.

– Trafikverket ställer hårda kvalitetskrav på de konstruktioner som byggs. Broar och tunnlar i betong ska hålla i 120 år. Den främsta risken med att tunneln inte uppfyller kvalitetskraven är att underhållet i framtiden blir mer omfattande, med flera kostsamma reparationer och långa oplanerade trafikstopp, säger Jens-Peter Eisenschmidt, projektchef för projektet Fyrspåret Malmö-Lund.

Projektet håller sluttiden

Den nya planeringen av spårbygget kommer inte att påverka sluttiden för projektet. I oktober 2023 är alla fyra spåren från Arlöv upp till Klostergården, och stationerna, klara.

– De fyra nya spåren tas alltså i drift samtidigt på hela sträckan. Då öppnas också de nya stationerna i Åkarp och Hjärup, hela Burlövs station och den nya stationen vid Klostergården i Lund, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Åkarp och Hjärup påverkas främst, tillfälliga vägar ska förbättras

Fyrspårets nya planering kommer främst att påverka orterna Åkarp och Hjärup, där de tillfälliga stationerna blir kvar ett år till. Det innebär också att Lommavägen och nya Vragerupvägen i Hjärup, Alnarpsvägen och Gränsvägen i Åkarp inte kan öppnas förrän efter oktober 2023.

– De boende i Åkarp och Hjärup har tyvärr påverkats mycket, med tillfälliga gång- och cykelvägar genom samhällena och långa omvägar till stationerna. När det nu blir ytterligare ett år med tillfälliga stationer kommer vi att se över alla vägar och miljöer för att göra det lättare för alla i Hjärup och Åkarp. Vi kommer till exempel att asfaltera en del gång- och cykelvägar och förbättra passager vid järnvägen, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Påverkar inte bygget av Klostergårdens station

Bygget av Klostergårdens station påverkas inte av den nya planen för fyrspårsbygget. Burlövs station påverkas i liten grad. Öppnandet av den andra plattformen vid Burlövs nya station skjuts fram ett år och hela stationen öppnas samtidigt som de två återstående spåren genom Arlöv tas i drift i oktober 2023.

Fyrspårsbygget och kommande stora tågstopp

September 2022 – Totalavstängt Malmö-Lund cirka 10 dygn
Tågtrafiken mellan Klostergården och Hjärup flyttas till nybyggda spår.

Oktober 2023 – Totalavstängt Malmö-Lund cirka 10 dygn.
Fyra spår mellan Hjärup och Åkarp tas i drift samt de upprustade östra spåren mellan Klostergården och Hjärup. Fyra spår kan trafikeras på hela sträckan Malmö-Lund.