Nyheter

Komatsu deltar i projekt för utveckling av autonoma entreprenadmaskiner att användas i rymden

Komatsu Ltd. ch koncernchef: Hiroyuki Ogawa) har svarat på en begäran om förslag till projektet för främjande av innovativ teknik för autonomt byggande i yttre rymden (lett av Japans ministerium för mark, infrastruktur, transport och turism (nedan kallat MLIT) i samarbete med Japans ministerium för utbildning, kultur, sport, vetenskap och teknik).

Detta projekt beslutades av MLIT i juli 2021, som en del av dess strategiska program för avancerad forskning, utveckling och utnyttjande av rymdteknik (Stardust Program). Komatsus förslag om utveckling av digital tvillingteknik för månbyggnadsutrustning har valts ut som ett lämpligt mål med autonom, fjärrstyrd teknik.

Under ledning av Rådet för främjande av utveckling av innovativ teknik för autonoma entreprenadmaskiner, ett övergripande samarbetsorgan, får de utvalda företagen och organisationerna självständigt bedriva forskning och utveckling av sin individuella teknik. Komatsu kommer inom en snar framtid att presentera sitt bidrag till Japans forskning och utveckling av entreprenadmaskiner för användning i rymden, t ex på månen.

I den pågående, treåriga förvaltningsplanen, som slutförs den 31 mars 2022, arbetar Komatsu för att tillhandahålla säkra, högproduktiva, smarta och rena framtida, arbetsplatser genom att utveckla avancerade produkter (automatiskt och autonomt styrda entreprenadmaskiner) och processer. När det gäller utvecklingen av digital tvillingteknik, för t ex entreprenadmaskiner på månen, kommer Komatsu att utnyttja all ackumulerad teknologi i både produkter och processer.

Eftersom det är komplicerat att ta sig fram med maskiner på månytan anser Komatsu att digital tvillingteknik är nödvändig, vilket exakt återger platsförhållanden och maskförhållande. För att utveckla denna teknik kommer Komatsu att genomföra en förstudie för att verifiera möjligheten att utveckla digital tvillingteknik med hög precision, den grundläggande tekniken för att kunna manövrera entreprenadmaskiner på månen.

Specifikt kommer Komatsu att skapa och manövrera en hydraulisk grävmaskin i cyberrymden och jämföra dess rörelser med en faktisk maskin på jorden för att verifiera simulatorns precision. Komatsu kommer också att återskapa månytan i cyberrymden och kontrollera grävmaskinens rörelser i simulatorn för att identifiera de utmaningar som månmaskinen står inför.

Under de kommande 100 åren kommer Komatsu att fortsätta flytta fram sina positioner tillsammans med partners och intressenter och med värdeskapande, innovativ tillverkning och teknologi, ge förutsättningar för en hållbar framtid, både för människor, företag och vår planet.