Nyheter

Oväntad lösning för att minska klimatavtrycket: Cirkulärt vägsalt

I jakten på minskat klimatavtryck finns ibland oväntade lösningar. Genom att ställa om till cirkulärt salt för väghållning minskar Peab sina koldioxidutsläpp med 10 000 ton per år. Vägsaltet utvinns genom en ny metod där restprodukter vid förbränning av avfall omvandlas till salt.

Som första bygg- och anläggningsföretag i Sverige har Peab tecknat ett avtal med företaget GC Rieber Salt för inköp av cirkulärt och närproducerat salt. Det bidrar till en mer klimatanpassad sommar- och vinterväghållning på Sveriges vägnät. Avtalet innebär att Peab från och med hösten 2022 kommer att köpa återvunnen natriumklorid för halkbekämpning på vinterväglag och kalciumklorid som används för dammbindning på sommaren. De cirkulära salterna framställs ur flygaska som bildas genom förbränning av avfall.

– Vi på Peab har ambitiösa klimat- och miljömål och många konkreta initiativ för att minska vår miljöpåverkan, såsom våra ECO-produkter med ECO-Betong och ECO-Asfalt. Det cirkulära saltet är ett steg i rätt riktning och något som kan användas i våra kommunala och statliga driftkontrakt i Sverige, säger Lotta Brändström, Affärsområdeschef Anläggning på Peab.

De cirkulära salterna kan ge 90% reduktion av koldioxidutsläpp jämfört med mer traditionellt framställda salter. Vägsalt framställs traditionellt antingen gruvdrift, alternativt genom torkning i saltgårdar vid Medelhavet för att sedan fraktas till Sverige.

– Vi är glada över att välkomna Peab som samarbetspartner för vårt cirkulära, närproducerade salt i Sverige. Genom samarbetet kommer vi stärka våra kunders konkurrenskraft och minska deras koldioxidavtryck, säger Fredrik Eide, vd för GC Rieber Salt AB.

Det cirkulära saltet framställs i Ragn-Sells nya fabrik norr om Stockholm som öppnar hösten 2022. Tekniken som används för saltframställning är den egenutvecklade och patenterade tekniken Ash2Salt.

Foto: Peter Steen