Nyheter

Autocirc förvärvar kompletterande verksamhet i Sydsverige

I och med sitt förvärv av Svenssons Bildemontering lägger Autocirc ett återvinnande sydsvenskt företag till sin sfär. Med verksamheter i både Malmö och Kristianstad täcker företaget en stor del av Skåne.

Svenssons Bildemontering grundades 1968. Sedan dess har företaget utvecklats till en stor, kompetent och miljömedveten aktör inom bildemontering och försäljning av återanvända bildelar. Med egna butiker och ett väl utvecklat samarbete med ett stort nätverk branschkollegor har företaget erfarenhet som kommer väl till pass då de går in i Autocirc-sfären.

Hos Svenssons Bildemontering finns en tydligt uttalad policy både om värdet av att återanvända bildelar och att värna miljöriktighet i alla led. Som ett kvitto på detta är företaget certifierat enligt såväl ISO 14001 som ISO 9001.

– På Svenssons Bildemontering är vi vana vid att demontera bilar och ta vara på så mycket delar som möjligt. Och vi arbetar hela tiden med miljön i åtanke, både vad gäller metoder och när det gäller hantering av avfall. Vi har länge varit övertygade om det hållbara i begagnade bildelar. Att nu få utveckla det vi byggt upp, och fortsätta göra det vi tror så starkt på, under Autocircs paraply känns väldigt inspirerande. Vi har samma uppfattning om vad som är viktigt för bildelsbranschen framåt, och Autocirc har en affärsmodell vi tror mycket på, säger Sandra Sosa Svensson, VD för Svenssons Bildemontering.

Mångfald av kompetenser för hållbar bildelsmarknad

Idén bakom Autocircs koncept är att öka tillgängligheten på renoverade bildelar med en cirkulär affärsmodell. Det ger stora miljövinster jämfört med att använda nytillverkade delar. För att bygga hela cirkeln och bredda tillgängligheten bygger Autocirc ständigt ut sin sfär genom förvärv av företag som bidrar till verksamheten genom sådant som kompetens, typ av verksamhet och geografisk placering.

– Vi bidrar till den cirkulära ekonomin genom att öka tillgängligheten på återvunna bildelar. Vi vill dessutom se till att användningen av begagnade bildelar ökar i samma takt. Därför behöver vi flera olika typer av verksamheter i Autocirc-gruppen., säger Johan Livered, VD på Autocirc.

Om Autocirc AB
Autocirc AB förser bilindustrin med återanvända och renoverade bildelar. Företaget är navet i en cirkulär affärsmodell där dotterbolagen samverkar för att öka återanvändning och livslängd på begagnade delar. Bolaget omsätter 920 MSEK och har 500 anställda och finns i 5 länder.