Nyheter

Nya och skärpta regler för utstationering av förare vid utländska transportföretag

Idag på en pressträff redogjorde infrastrukturminister Tomas Eneroth för nya och skärpta regler för utstationering av förare vid utländska transportföretag.

Förslagen ska nu sändas till Lagrådet på remiss och är den sista delen i implementeringen av mobilitetspaketet som skulle varit på plats nu i februari. Transportföretagen har länge lyft frågan om att det ska råda goda villkor för transportnäringen och står beredda att hjälpa till i implementeringen av regelverket.

– Det är bra att regeringen fokuserar på frågan hur vi kan få en bättre fungerande konkurrens på vägtransportmarknaden i Sverige. Det behövs goda konkurrensvillkor för svensk vägtransportsektor, säger Marcus Dahlsten, Vd Transportföretagen.

– Vi är glada för att ministern särskilt lyfte Transportföretagens och Sveriges Åkeriföretags gemensamma hållbarhetscertifiering Fair Transport. Transportköparna har en stor roll i arbetet för att skapa en säker och hållbar vägtransportsektor. Den absolut största delen av godstransportsektorn arbetar dagligen med att göra rätt för sig och att minska riskerna för olyckor och minska utsläppen. Det är detta vi vill synliggöra med hållbarhetscertifieringen och önskar att transportköparna efterfrågar hållbara transporter, säger Marcus Dahlsten.

– Vi välkomnar att Transportföretagen bjuds in att hjälpa till med implementeringen av åtgärderna. Det är viktigt att regelverket blir tydligt och lätt att efterleva, det ska vara lätt att göra rätt för alla transportföretag och beställare av godstransporter, säger Marcus Dahlsten.

– Till sist; lagar och regler i all ära, det krävs också en effektiv kontrollapparat för att se till att reglerna efterlevs. Det behövs fler trafikpoliser med tung kompetens och bilinspektörer. Här väntar vi med spänning på vad regeringen kommer att göra med förslagen från utredningen om ”Effektivare kontroll av yrkestrafik på väg”. Oavsett om det blir en ny myndighet eller förändrad organisation av dagens polismyndighet så är det viktigaste att det skapas förutsättningar för en effektiv kontrollverksamhet och att trafikpolisen ges möjlighet att till 100 procent fokusera på sitt viktiga uppdrag, säger Marcus Dahlsten.